По-евтин ток за 1,1 милиона българи - Кога ще влезе в сила, все още остава неясно (обзор)

В уязвимата група влизат възрастни и болни хора

Социалната тарифа - до 150 кВтч месечно на една трета от реалната цена

14% от населението у нас, или близо 1,1 милиона българи - предимно възрастни, бедни и болни хора, ще плащат по-евтин ток по социална тарифа в бъдеще. Това предвиждат мерките за защита на уязвимите потребители, подготвени от енергийното министерство и Световната банка и представени от министъра на енергетиката Теменужка Петкова. В социалната група влизат възрастни хора над 70-годишна възраст, живеещи сами и получаващи доход само от пенсии до размера на определената линия на бедност в страната за съответната година, хора с над 90% намалена работоспособност, с определена чужда помощ, семейства с деца с увреждания, с определена чужда помощ и лица и семейства, получаващи целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане.

Въвеждането на социална тарифа ще е временна мярка, за 5 години, която предвижда до 100 кВтч на месец за домакинство, което ползва услугите на централно топлоснабдяване или природен газ за подгряване на вода за битови нужди, или до 150 кВтч. за лице/домакинство, ползващо бойлер за топла вода, извън нуждите за отопление. Според механизма за определяне на социалната тарифа помощта ще покрива приблизително 70% от цената на електроенергията, коeто е около 33% от крайната сметка на уязвимите клиенти, с мрежови такси, компонентата “задължения към обществото” и ДДС.

Още не е ясно кога точно ще бъдат въведени т.нар. социални тарифи, тъй като преди това трябва да се разработи напълно моделът за либерализация на енергийния пазар и да се приемат съответните законови промени.

Министър Петкова представи и разработените мерки за защита на уязвимите клиенти, които се делят на финансови, нефинансови и дългосрочни. Създаването на регистър на уязвимите клиенти, на които не би могло да се спира електроенергията поради здравословно състояние, забрана за преустановяване на електроснабдяването през зимния период и възможност за преструктуриране на дълговете, са част от разработените нефинансови мерки.

Коментари

Задължително поле