Свободното образование навлиза и в Пловдив

В Пловдив вече функционира Общност за свободно образование, която е създадена от група от родители и учители и предлага алтернатива на сега действащата у нас образователна система.

Засега общността или кооперативът, както го наричат родителите, представлява група от 8 деца от първи до пети клас. Обучението ще тръгне пилотно през юли и август, а през септември официално ще стартира и новата учебна година.

Децата ще работят и учат заедно по месечни теми, избрани от самите тях, но с индивидуални задачи, съобразени с възрастта, уменията, знанията и интересите на всяко едно от децата. Заниманията се водят от главен учител с висше образование на 30-годишна възраст, който подготвя дейности, занимания, предложения за външни активности и т.н., свързани с темата с участието и подкрепата на родителите и децата.

Родителите също взимат активно участие в живота на кооператива - помагат на учителя, предоставят материали и оборудване, готвят, организират допълнителни работилници и т.н. Програмата пък като цяло покрива стандартите на МОН, твърди маркетинговият директор Виктория Червенкова.

"Сега на дневен ред стои намирането на подходяща къща с двор или в близост до парк или някое от тепетата, където децата да провеждат заниманията си, изчистване на всички детайли и получаване на официално одобрение на идеята от РИО (Регионалния инспекторат по образованието). В търсенето на подходящо помещение за обучението потърсихме съдействие от градската управа, но оттам ни насочиха към участие в търг за общински имот и решихме сами да си решаваме проблемите. Събрали сме се все родители, на които не им е безразлично какво образование ще получат децата им. Сред нас има маркетингови експерти, адвокати, магистрати, психолози и учители, които също ще преподават", допълва Виктория Червенкова.

Тя и съмишлениците й се запалили преди 3 години покрай проекта "Направи училище" за иновативно обучение, след като останали силно впечатлени и повлияни от идеите на водещи световни педагози като Яков Хехт и Александър Нийл. Друг основен мотив за свободно образование е загубата на любознателност от страна на децата, тръгващи с голям ентусиазъм на училище в първи клас. Искрата обаче угасва още на втората година и те започват да ходят на училище по задължение и без мотивация, твърдят родители.

"Освен в Пловдив кооператив като нашия има и в София, но там се казва Общност за демократично образование", допълни Виктория Червенкова. Тя обаче уточни, че кооперативът не издава дипломи. Родителите, желаещи децата им да получат диплома за завършен етап на образование, имат възможност да ги запишат в самостоятелна форма на обучение към училище, предлагащо тази форма. В този случай детето трябва да се яви на годишен изпит по отделните предмети съобразно класа, в който е записано на самостоятелна подготовка.

Таксите, които в Пловдив ще се плащат за т.нар. свободно образование, ще варират от 120 до 150 лв. месечно. 100 лв. е таксата "учител", а останалите пари ще отиват за наем и консумативи.

Коментари

Задължително поле