Министерството на финансите дава заден за пенсиите

Министерството на финансите оттегля текстовете в промените в Кодекса за социално осигуряване свързани с фазата на изплащане на пенсиите, това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов по време на брифинг в министерството, предава „Фокус”.

По думите на министъра на финансите, той ще остави дебата по промените да се води от експертите от Министерството на труда и социалната политика. Горанов заяви, че промените, според които осигурените лица могат да изберат институцията, която ще изплаща пожизнената им пенсия, съответно срочната пенсия с гарантиран размер на всяко пенсионноосигурително дружество, което, съгласно обхвата на притежаваната лицензия, може да извършва дейност и във фазата на изплащане ще бъдат изтеглени.

Горанов коментира, че в темата с изплащането на пенсиите, никъде не е била коментирана темата с национализацията. „С този опит да се създават страхове в българските граждани и да се коментира повратно темата с това дали е защитена частната собствено ни кара да мислим, че зад тези мотиви се крие някаква друга цел на противниците на изменение в закона”, заяви Горанов. По думите му, големият проблем, който не се изрича на глас е, че всъщност първият и вторият пенсионен стълб се конкурират.

„Те се конкурират, защото пенсиите от вторият стълб не се явяват надграждащи на пенсиите от първия стълб. В 28% те се заместват. На всеки български гражданин роден след 1960 година, който е избрал да се осигурява в ДОО и за допълнителна пенсия от УПФ при равни други условия, пенсията му от ДОО ще бъде намалена с 28%. Те трябва да бъдат заместени, допълнени и надградени от капиталовия модел”, каза той.

По думите му, се очаква от вторият пенсионен стълб-Пенсионно осигурителните дружества да генерират такава доходност през периода на натрупване на пенсия, която не е по-ниска от лицата, които ще получават пенсия само от първият стълб. Министърът на финансите обясни, че е предложил промените, за да не могат определени лица да изтеглят наведнъж пълният размер на вторите си пенсии от УПФ и да останат отново на гърба на държавата.

„След много консултации реших да оставя темата с правната уредба на фазата на изплащането на социалните партньори и да премахна тази тема от предложения от мен КСО”, каза още той. Министърът на финансите заяви, че промените в КСО, които ще предложи на правителството ще са свързани само с изискванията към Пенсионно осигурителните дружества (ПОД). Според промените, които той ще предложи ПОД , които ще изплащат пенсии трябва да имат гарантиран капитал от 7 400 000 лева, а дружествата, които ще управляват срочни пенсии с променлив характер и ще управляват осигурителни вноски трябва да имат капитал от 5 000 000 лева.

Горанов обясни, че ще бъде въведената фигурата на независими членове на съвета на директорите или надзорните съвети в ПОД. По думите му, в предложените от него промени в КСО ще има промяна във възможностите за инвестиране. Той каза, че ще се дава нова възможност за инвестиране в акции и облигации предлагани при условията на първичното публично предлагане.

На сайта на Министерството на финансите бяха качени за обществено обсъждане промени в Кодекса за социално осигуряване, според които в Универсалните пенсионни фондове се създава общ пул, при които правото на собственост върху натрупаната в индивидуалната партида сума се заменя с правото на получаване на съответния вид пенсия. С промените се въвежда и наследяване по общия ред на Закона за наследството за средствата по партидата на починало осигурено лице.

Коментари

Задължително поле