EK даде на съд 6 държави заради мръсния въздух

Европейската комисия предяви искове пред Съда на ЕС срещу Франция, Германия, Унгария, Италия, Румъния и Великобритания за неспазване на договорените пределно допустими стойности за качеството на въздуха и за това, че не са взели подходящи мерки периодите на превишаване на стойностите да бъдат възможно най-кратки. Комисията също така изпрати допълнителни официални уведомителни писма на Германия, Италия, Люксембург и Обединеното кралство за това, че не са спазили правилата за одобрение на типа на превозни средства, съобщава пресслужбата в Брюксел.

Комисията предприема действия за преодоляване на значителното и системно превишаване на пределно допустимите стойности за два основни замърсителя, които оказват въздействие върху здравето: азотен диоксид, които в голяма степен е резултат от пътното движение и промишлената дейност, и праховите частици, които присъстват предимно в емисиите от промишлеността, битовото отопление, пътното движение и селското стопанство.

ЕК предяви искове пред Съда на ЕС срещу Франция, Германия и Обединеното кралство поради неспазване на пределно допустимите стойности на азотен диоксид (NO2) и поради това, че не са предприели подходящи мерки периодите на превишаване на стойностите да бъдат възможно най-кратки.

Пред Съда на ЕС бе предявен иск срещу Унгария, Италия и Румъния поради наблюдаваните в тези страни трайно високи равнища на прахови частици (ПЧ10). Спазването на пределно допустимите стойности, определени в законодателството на ЕС относно качеството на атмосферния въздух, трябваше да бъде постигнато съответно през 2010 г. и 2005 г.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Европа