„Елаците-Мед“ ще допринася за ресурсна независимост на ЕС

Румен Байков
Рекултивирани терени, рудник „Елаците“

15% от потреблението на критични суровини в съюза трябва да бъде от рециклиране

До 2035 г. търсенето на мед в Европейския съюз ще се удвои, каза Стоил Димитров, генерален директор производство в „Елаците-Мед“ АД. Днес в Европа се добиват едва 3% от стратегическите суровини, необходими за зеления преход. За производството на електрически автомобили и фотоволтаични централи е необходима повече мед, отколкото за коли с двигатели с вътрешно горене и електроцентрали на въглища или газ.

Затова ЕС разработи регламент за критичните суровини, чиято цел е до 2030 г. най-малко 10% от потреблението на такива суровини да идва от европейски минен добив, 40% от преработката и рафинирането да се извършват в Европа, а 15% от потреблението да идва от рециклиране. По този начин ЕС се стреми да увеличи своята независимост от ресурси и едновременно с това – да направи по-устойчиво производството си. Дейността на „Елаците-Мед“ допринася за реализирането на тези цели.

Инвестициите и разходите за опазване на околната среда за 23 години са 1,3 млрд. лв.

За да осигури дългосрочното си развитие и за да увеличи ефективността си, за последните 23 години компанията е вложила само в инвестиции и разходи за опазване на околната среда около 1,3 млрд. лв. Преди приватизацията в р. Малък Искър няма риба. В резултат на инвестициите на „Елаците-Мед“ и след като започна дейността си втората пречиствателна станция по технология на японската „Мицубиши матириълс текно“, животът в река „Малък Искър“ се върна, каза изпълнителният директор на дружеството Драгомир Драганов. Деца от района вече ловят риба в реката. Компанията има три пречиствателни станции в целия минен комплекс и работи по проект за изграждането на четвърта.

Дейността на „Елаците-Мед“ е съсредоточена на две работни площадки – открит рудник и обогатителен комплекс. Добитата руда се раздробява и се доставя в обогатителния комплекс чрез гумено-транспортна лента през тунел под Стара планина, който е дълъг над 6.5 километра. През последните години компанията преработва 16,2 млн. тона руда на година, при планирани 10 млн. т при проектирането на рудника. Чрез дигитализацията се удължава многократно живота на комплекса, който е трябвало да спре дейността си през 2006 г., според първоначалния проект. „От 2018 г. досега, чрез инвестициите в иновации и дигитализация, успяхме да вдигнем този капацитет с близо 10 %. Преработваме все по-бедни руди, но успяваме да запазим количеството на медния концентрат – нашия краен продукт“ – казва инж. Стоил Димитров.

Дигитализацията гарантира по-висока производителност, по-висока енергийна ефективност и подобряване на условията на труд

Благодарение на инвестициите в най-съвременни технологии и техника производителността в компанията се е повишила с над 18%. От 2015 г. до края на 2022 г. разходите за потребление на енергия за тон преработена руда са намалели с 9, 64 %“ Всички основни производствени дейности са дигитализирани, което допринася и за по-добрата безопасност при работа.

Цялата производствена дейност може да се види на мобилен телефон

„Елаците-Мед“ използва най-съвременни технологии в дейността си. Например безпилотен самолет с вертикално излитане, с който правят подробни геотехнически снимки. Глобални системи за позициониране, системи за минно планиране, за наблюдение и контрол на стабилитета и бордовете на рудника са успешен пример за дигитализация и гарантират по-голяма безопасност, казва инж. Ивайло Николов, директор на Рудодобивния комплекс. Чрез модерна система за управление на минното производство се оптимизира броя на автосамосвалите и се намаляват престоите но товарни и разтоварни пунктове. Това, от своя страна, намалява емисиите на CO2 и оптимизира работата на заетия персонал. Чрез системата за прецизно позициониране се контролират полигоните за добив както в хоризонтално, така и във вертикално направление. GPS определя точността на работа на багерите до 10 сантиметра. Операторите на машините наблюдават всички машини в реално време на инсталирани таблети, което допринася в голяма степен за безопасността при трудни метеорологични условия. Операторите получават данни за съдържанието на мед в рудата, така че във всяка смяна да добиват руда с еднородно съдържание на мед и да не се налагат настройки при работата на обогатителния комплекс. Освен че цялата дейност се следи от диспечерския пункт, IT специалистите на дружеството са разработили и специално приложение, така че всеки може да следи работата на машините в реално време през мобилния си телефон, където и да се намира по света, стига да има връзка с интернет. Това е възможност да се вземат добри управленски решения. На таблетите и мобилните телефони на работниците има и бутон за помощ, който могат да натиснат при възникване на някакъв проблем.

Част от социалната политика на компанията е да осигури медицински пункт на територията на рудника с медицински персонал и линейка, както и магазин, в който всички основни храни се продават на цени по себестойност.

Рекултивирали са над 600 декара, Засаждат акации, брези и явор

300 декара от насипищата на рудника и още толкова от действащото хвостохранилище в обогатителния комплекс за рекултивирани. Рекултивацията на останалите излезли от експлоатация и освободени площи продължава. При техническата рекултивация се използват земни маси за създаване на среда за развитие на растителните видове, ползвани при биологичната рекултивация – целта е терените да се върнат в максимално близък вид до естествените природни местообитания. Върху рекултивираните терени засаждат акация, бреза, явор и иглолистни дървета.

Част от откривката се използва за производството на различни фракции, влагани като строителни материали.

Използват система за разделно събиране

Обръща се повишено внимание на разделното събиране на отпадъците с цел улесняване на оползотворяването им. Това са примери за реално прилагане на кръговата икономика. Всичко това се прави, за да бъде намалено въздействието на компанията върху околната среда и климата. От компанията осъществяват и постоянен контрол на въздуха, почвите, водата и шума в района на дейността. Инвестират в нови електрически или нискоемисионни багери, самосвали и сонди, с което се намалява отделяният въглероден диоксид.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес