„Елаците-Мед“ вдига стандарта на живот в Средногорието и Етрополе

Средната заплата в компанията е 2649 лв., което е с 50% над средната за страната

С дейността си компанията „Елаците-Мед“ АД повишава стандарта на живот на хората в Средногорието и Етрополе. Това става ясно от доклад на Института за пазарна икономика за  социално-икономическото развитие в района на Средногорието и Етрополе, изготвен от Лъчезар Богданов, главен икономист на ИПИ, и Петър Ганев, старши изследовател.

„Елаците-Мед“ е водещо дружество в минната индустрия на България с основен предмет на дейност добив и обогатяване на медни и златосъдържащи руди. За последните 10 години направените разходи за персонал от „Елаците-Мед“ са в размер над 600 млн. лв. Тук влизат над 550 млн. лв. изплатени възнаграждения и вноски за социално осигуряване, както и близо 50 млн. лв. за социални придобивки. За този период разходите за персонала са се удвоили от около 40 млн. лв. преди 10 години до над 88 млн. лв. през 2022 г. С това компанията се нарежда сред 25-те нефинансови предприятия в страната с най висок директен принос за домакинските бюджети.

Дългата история на компанията, големият брой работници от общините в района и високите възнаграждения обуславят устойчивия социален и икономически принос на „Елаците-Мед“ в района на Средногорието и Етрополе. В доклада на ИПИ за района на Средногорието и Етрополе визират следните седем общини - Етрополе, Пирдоп, Златица, Мирково, Антон, Чавдар и Челопеч. Това са общините, в които „Елаците-Мед“ развива своята дейност и откъдето има служители.

В компанията работят 13,5% от всички заети в района на Средногорието и Етрополе

Компанията е един от най-големите работодатели в страната, като през 2022 г. осигурява работа на над 2 хил. души. Средната брутна месечна заплата в „Елаците-Мед“ през 2022 г. е 2649 лв., което е с 50% над средната заплата в страната и с 10% повече от средната заплата за добивната промишленост. Компанията е сред най-атрактивните на пазара на труда, особено за квалифицирани кадри, които искат да се развиват в сферата на тежката индустрия. Големият брой на работниците и високите възнаграждения в компанията дават много дълбок ефект за региона.

Заплатите в „Елаците-Мед“ са чувствително по-високи от средните за страната. За двете основни професии на наетите в компанията работната заплата изпреварва средната за страната в професията, съответно със 104% за машинните оператори и монтажистите и с 60% - за квалифицираните работници.

За последните 10 години разходите само за персонал от над 600 млн. лв.

Разходи за труд в „Елаците-Мед“ надхвърлят 43 хил. лв. на един нает годишно което е с 25% по-високо от средното за добивната индустрия. Разходите на компанията за персонал се увеличават с 67% в периода 2017-2022 г. Това е ръст от над 35 млн. лв. за пет години, което допълнително подкрепя доходите на домакинствата в района на Средногорието и Етрополе.

В района на Средногорието и Етрополе са заети общо 12,5 хил. души, показват данни на НСИ. „Елаците-Мед“ осигурява работа на 13,5% от всички заети в района. Общо 820 души от персонала са на компанията са от Етрополе. Това са 40% от общия брой на персонала, като тяхната средна заплата е 2828 лв.

Възнаграждения в Елаците-Мед АД спрямо средните работни заплати в района на Средногорието и Етрополе и София област (2022 г.)

 

Източник: ИПИ на база данни от НСИ и отчети на Елаците-Мед АД

Компанията работи по проект за добив до 2041 г. за да могат да осигурят дългосрочна заетост в региона

Благодарение на екипа на Група Геотехмин и проф. дтн инж. Цоло Вутов животът на рудника и на целия комплекс са удължавани няколко пъти. За да осигурим дългосрочно поминък за хората, разработваме нов проект за удължаване живота на дружеството до 2041 г., каза изпълнителният директор на „Елаците-Мед“ инж. Драгомир Драганов. Според него голяма част от компаниите в света залагат като приоритет постигането на максимална ефективност и печалба, но това е за сметка на съкращаване живота на мината. „Философията на Група Геотехмин е различна и се търси максимален живот на дружеството.

Рудник „Елаците“ е трябвало да спре дейността си през 2006 г., според първоначалния проект.

Приели сме подхода за максимална сигурност. Т.е. хората, които работят тук, да имат сигурност през следващите 20 години, да могат да имат доходи и да гарантират живота си за дълъг период от време“ – допълни инж. Драганов. За да бъде удължен животът на дружеството, трябва да бъдат използвани най-новите технологии и да бъдат инвестирани над 1 млрд. лв., обясни Драганов.

Необходимите инвестиции са над 1 млрд. лв.

С времето съдържанието на мед в добиваната руда намалява. През настоящата година съдържанието на мед в рудата е 0,285%, а след години рудникът на „Елаците-Мед“ ще бъде с най-ниско съдържание на мед в света. Обичайното съдържание на мед в рудниците по света е 0,4-0,7%. Затова за дружеството е изключително важно да инвестира в нови технологии, за да увеличи ефективността си.

Компанията дава 11,5 млн. лв. на общините и формира огромен дял от приходите им

Общият принос на „Елаците-Мед“ към собствените приходи в бюджетите на общините в района на Средногорието и Етрополе надхвърля 11,5 млн. лв. през 2022 г. В тази сума влизат изплатените концесионни възнаграждения, местни данъци и такси и направени дарения директно към общините. Ако добавим и даренията към общински заведения, сумата нараства на 14 млн. лв.

Общият принос на компанията за местните бюджети достига 4,9 млн. лв. за община Етрополе, 3,3 млн. лв. за община Мирково и 1,5 млн. лв. за община Чавдар. Благодарение на направените концесионни плащания към местните власти, внесените местни данъци и такси и направените дарения директно към общините, „Елаците-Мед“ има огромна роля за формиране на собствените приходи на общините в района.

16,9 млн. лв. за концесионни възнаграждения

„Елаците-Мед“ изплаща 16,9 млн. лв. като концесионни възнаграждения през 2022 г. Това са 15,4% от всички концесионни възнаграждения за добив на подземни богатства в страната и 27,7% от концесионните възнаграждения за добив конкретно на метални полезни изкопаеми. Половината от тази сума отива в държавния бюджет, а другата половина е за общините, на чиято територия предприятието извършва дейността си - Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч и Златица.

Средствата от компанията формират 36% от собствените приходи на общините от района на Средногорието и Етрополе - 73% от собствените приходите на община Мирково, 67% от собствените приходи на Етрополе и 45% от собствените приходи на община Чавдар.

Дял на общия принос на Елаците-Мед АД от собствените приходи на общините в района на Средногорието и Етрополе – разбивка по общини (2022 г.)

Източник: ИПИ на база данни от Министерство на финансите и отчети на Елаците-Мед АД

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес