Fibank прави още по-лесно преминаването към използване на зелена енергия

За проектите може да кандидатстват за безвъзмездна помощ

Дава кредити „Зелена енергия за домакинствата“

Следвайки своята политика за устойчиво развитие и целта за постигане на нулев отпечатък върху околната среда, Fibank (Първа инвестиционна банка) разработи кредит „Зелена енергия за домакинствата“.

Кредитът предоставя възможност на клиентите да преминат към използване на зелена енергия за дома, като кандидатстват за безвъзмездно финансиране по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“. За целта клиентите трябва да представят свой проект в Министерството на енергетиката до 10 ноември 2023 г. Важна част от програмата е, че безвъзмездното финансиране се изплаща след реализиране на инсталацията.

Размерът на кредита е до 25 000 лева (или равностойността им в евро) със срок за изплащане до 10 години и възможност за гратисен период до 3 месеца по главница и лихва.

Предлаганият от Първа инвестиционна банка кредит e специално насочен към домакинствата, за да ги улесни да получат средства за реализиране на проектите си за закупуване и монтаж на инсталация за собствено производство на енергия от възобновяеми източници: фотоволтаична система до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия или слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ).

Необходимо е физическите лица/домакинствата да са получили одобрение за безвъзмездна финансова помощ от Министерство на енергетиката по „Национална схема за подпомагане на домакинства в областта на енергията от възобновяеми източници“.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия, е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. При закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване финансирането е до 100% от стойността на инсталацията.

Преминаването към използване на енергия от възобновяеми енергийни източници намалява както разходите на домакинствата, така и помага да съхраним и запазим околната среда за идните поколения, като се смекчи негативното социално и икономическо влияние от изменението на климата. Fibank е българската банка, която прави всичко това много по-достъпно и възможно с потребителски кредит „Зелена енергия за домакинствата“.

Финансирането за физически лица по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ е част от „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“ на Министерството на енергетиката. Целта на програмата е да се насърчат инвестициите в използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране на закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване или закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси