Какъв е съвременният служител в минната индустрия според HR директорите на водещите минни дружества?

По случай професионалния празник на миньора, попитахме директорите „Човешки ресурси“ във водещи минни дружества, компании-членове на Българската минно-геоложка камара как виждат съвременния служител в минната индустрия и конкурентна ли е професията на минните специалисти на на труда?

ИВАН МИТЕВ, Изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара

Търсим новатори, които да прокарват нови пътища за търсене, проучване и достъп до суровините

Минната общност е много силно сплотена. Възпитаници на Минно-геоложки университет и редица други технически университети, бивши и настоящи колеги, семействата, понякога няколко поколения, са свързани с работата и се гордеят с принадлежността си към един традиционен и добре развит бранш. Обичта, която съхраняват в сърцата си се пренася през времето и пространството. Важно е да продължим да насърчаваме и съхраняваме тази обич към професията и работата. От ръцете на миньорите се раждат благата, които правят живота ни по-светъл, удобен и красив.

Съвременната минна индустрия се отличава много от тази в миналото. Осигуряваща суровините за всички модерни технологии, самата тя се променя, модернизира, дигитализира. Както в ИТ, финтех и високо технологичните компании, минерално-суровинната индустрия предлага много възможности за изява на новите умения за анализ на данни, научно-изследователски проекти, работа в малко проучени области като Антарктида, космоса, океаните. Търсенето на технологии, които осигуряват опазване на климата, също са сред приоритетите на нашата индустрия.

Хората, които работят и търсим за индустрията, са знаещи, с идеи и възможността да виждат и оценяват нуждата от промяна, да предлагат и ръководят подобрения, да реализират проекти и да прокарват нови пътища за търсене, проучване и достъп до суровините.

ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА, Директор „Човешки ресурси и администрация“ за „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и  „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

Работата в минна компания може да създаде силно мотивиращо преживяване

Новите умения са ученето през цялото време, адаптивността и търсенето на бързи резултати

Днес младите хора живеят с дигиталните технологии, вълнуват се от създаване на интуитивни приложения и улеснения и се интересуват от опазване на природата и грижа за климата. Съвременната минна компания предлага подобна пресечна точка. За миньора днес е необходимо да притежава дигитални умения предвид навлизането на телеуправляеми машини и все по-прецизни автоматизирани системи. Изискванията на регулатори, пазари, инвеститори и общественост са толкова големи, че налагат навлизане на високи технологии във всяка сфера на добива и преработката на руда.

Главоломното навлизане на информационните технологии в минната дейност привлича млади хора с технически умения и дава свобода за учене, експерименти и новаторство. Уменията за работа с умни машини стават базова нужда за геолози, маркшайдери, минни инженери и инженери вентилация, специалисти в преработката на руда.

Взаимодействието с международни регулации, работата в мултидисциплинарни екипи и прилагането на съответствие налага все по-интензивна мултиезична комуникация, знания в нови области и нови решения.

Иновативните идеи са златото на 21 век, а минните компании като нашата търсят именни такива. Имаме впечатляващи резултати, които са постигнати благодарение на ангажираността и мотивацията на колегите ни. В дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България това е ноу-хау – да дадеш на хората си нужните знания и умения, да предоставиш свобода за действие и вземане на решения. Предизвикваме се да мислим извън рамките и търсим как да намерим оптимално използване на ресурсите, за да постигнем резултата, който искаме, при съществуващи ограничения.

Успяваме, благодарение на ангажираните ни колеги, чийто принос е разпознат и дори вдъхновяващ. Такъв пример е д-р инж. Сергей Михалев, главен инженер „Технически служби“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Едва на 35 години, през 2022 г. беше удостоен с плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ за заслуги в разработването на първия в света автономен, самообучаващ се дрон за работа в подземни условия. Изкуственият интелект, създаден от екип с водещото участие на Сергей Михалев, е уникален за световната практика и позволява навигиране в сложни минни условия без GPS покритие. Като преподавател в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, той е пример както за колегите си, така и за студентите.

Новите умения са ученето през цялото време, адаптивността и търсенето на резултати възможно по-бързо. Когато хора с подобни умения попаднат в благоприятната среда на организация, която представя свобода за работа и тестване на новости, открито общуване и обмяна на идеи се получава чудесен ефект.

МИЛЕНА ХРИСТОВА, директор „Човешки ресурси“ в Елаците-Мед

Новият служител е образован и владее езика на новите технологии

Голяма част от младежите са заинтересовани да работят в минната индустрия най-вече заради голямото разнообразие от професии, които Елаците-Мед АД предлага. Дейностите, които организираме и провеждаме с насоченост към младите хора, също дават добри резултати. Чрез тях ние целим да им покажем, че вече минната индустрия е доста модернизирана и значително дигитализирана с внедрени нови технологии на работа и съвременни средства за управление на работните процеси. По този начин учениците и студентите имат възможност да видят съвсем ново лице на тази сфера в икономиката. Именно дигитализацията ги привлича най-много. Новият служител е интелигентен, образован, има дигитални умения и владее езика на новите технологии. Всички иновации, застъпени в минната индустрия са силен инструмент за привличане на младите хора. В Елаците-Мед често организираме практики и производствени обиколки за студенти, а стажантската ни програма предоставя най-добрата възможност за придобиване на ценен практически опит. Дуалното обучение е друг много приоритетен проект за нас. Партнирайки си с две професионални гимназии - ПГ „Златица“, гр. Златица и ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе, редовно организираме представяне на дейността пред учениците, избрали дуалната форма на обучение. През настоящата година учениците от ПГ „Златица“ се дипломираха и четирима от тях вече са служители на Елаците-Мед. В Етрополе очакваме първите ученици от 11-ти клас, които ще започнат своята практическа работа от септември.

Професиите в минната индустрия са сред най-добре платените. Работната заплата е над средната за страната, стажовете са платени. Дружеството предлага редица допълнителни социални придобивки под формата на финансови стимули, застраховка допълнителна здравна грижа, качествена храна на територията на комплекса и др. Важно е да се отбележи също, че даваме възможност за добра реализация и за продължаващо обучение, което е изключително важно за младите хора. Започвайки работа при нас те виждат нагледни примери за млади хора, които са започнали работа в компанията като работници, продължават да учат във висше учебно заведение и след това бързо намират своята реализация като ръководители на звена и т.н.

Наставниците на учениците от дуална форма на обучение също изиграват ключова роля, като посланици на минната индустрия. Безкрайно благодарни сме на менторите, защото подхождат много отговорно и емоционално към децата, отделят от времето си, за да им предадат своя ценен опит и, най-важното, успяват да мотивират младите да търсят професионален растеж и развитие.

МАЯ АТАНАСОВА, ръководител направление „Управление на човешките ресурси“ в „Каолин“ ЕАД

 Младежта се стреми бързо да стигне до решения, а минните компании дават посока и тласък към иновации и растеж

Минната компания дава усещане за принадлежност към голямо и сплотено семейство.

 Минната компания гради своята уникалност като среда, заряд, индустриална страст и екипна сплотеност на принципа на отдаденост, последователност, креативност и безусловно доверие. Екипите се сплотяват с времето, индустрията ги калява чрез опита и примера.

Младежта се стреми бързо да стигне към дигитални и ефективни решения, но подадената навреме ръка от индустрията бележи успешно по-нататъшното им развитие и интегриране в индустрията. Много решаващ момент е ангажирането на младежи, които искат категорично да развиват себе си в минната индустрия и тук идва ред на индустрията да заложи и демонстрира гъвкав набор от разпознаваеми, автентично и своевременно предложени придобивки и възнаграждение.

Процесът на масово пренасищане на трудовия пазар с предложения за работа, особено в ИТ сектора и дигитализацията, доведе до изгубване на спойката и истинската ангажираност в отношенията работодател - служител. Минната компания дава усещане за принадлежност към голямо и сплотено семейство. Това точно отличава работодателя от минния сектор, защото той гарантира и учи на устойчивост - в отношенията, в подхода, в грижата за служителите и техните семейства. Спойката се ражда в тази връзка с автентичността и грижата за служителя, в правилен момент, за конкретен повод, поднесени с емпатия и детайл.

Най-силен и „омагьосващ“ в подхода си като посланик е един възпитаник на бранша. Той поднася не опит, защото за него това е живот, а учи на необятност и любов към сектора. Родителите са стожер, ориентир и дават посока. Това е зрялост, която осъзнава необятността на сектора. А що се отнася до работещите служители - те са ядрото, което извежда сред познати, приятели и съмишленици най-смисленото, което компанията е поднесла към тях. Това може да елемент на грижа, помощ, обучение, развитие, благосъстояние. Те са посланици на действителността, тя е важна да развиваме минната индустрия.

Съвременният служител в минна фирма стартира с определени познания, които развива, подобрява, надгражда, за да демонстрира експертност. Именно тази експертност се дължи на подкрепата от работодателя по пътя на развитието, насърчаване на риска, който е в своите здравословни граници, за да може един специалист да действа автономно и с отдаденост към работата си. Само тогава той ще изведе като качества в работата си- прецизност, задълбоченост, постоянство, дързост, екипна работа - новите умения, които отличават.

За да бъде успешно развитието на стажантите и новите служители е важно да бъдат посрещнати, интегрирани и съпътствани по пътя на обучението им. Интересен би бил подходът на ментора, който успява да поднася индустриалната материя по начин, който ангажира с практически задания, участие в разработване на материали или схеми, където е видим приносът на човека, посещения на обекти, които пробуждат любопитството. Това е възможно само и единствено, ако мисията ментор е осъзната, тогава тя е заразителна. Тук идва и адекватната финансова стратегия от страна на работодателя към стажанти и ментори.

Съвременният миньор трябва да се възприеме като професионалист, който носи ярка и категорична заявка за знания, опит и труд, които дълбоко цени. Оценка за професионализма дават работодател, университет, обществото. Всички ние трябва да се грижим, за да може този образ да гарантира етика, морал, труд.

ЛУШКА ПАЛАНКАЛИЕВА, директор „Административни и регулаторни дейности“ в „Асарел-Медет“АД

Търсим служители, които са позитивни, комуникативни и организирани

Какъв е обликът на съвременния служител в минна компания? Въпрос, който сам по себе си би могъл да е предмет на сериозно проучване още повече, като следваме един от основните принципи в нашата работа - да подчертаваме водещата роля на човешкия капитал. Ако трябва все пак да конспектираме, това най-общо са, от една страна, притежаване на специфични знания – образование, опит и умения, отговарящи на дейността на компанията, и от друга са качества, на които все повече се обръща внимание при оценката на служителите.

Те са личностни характеристики на служителя, които не се изучават в университетите, а се развиват в отношенията с колеги и приятели, в семейството, чрез интересите към една или друга сфера на обществения живот и пр. Безспорно важни според мен са знанията и уменията, гарантирани с диплом от учебно заведение, но особено ценни са качествата от втората група, като ще изброя някои от тях без претенция за степенуване по важност. Комуникативни умения, умението да общуваш на различни нива и пряко свързаната с тези умения екипност, която е ключ към справянето с комплексните и сложни задачи. Самодисциплина, умения за правилно управление на времето - да планираш работните задачи по приоритет така, че да успееш да се справиш по най-добри начин и в срок. Професионална етика, стремеж към обективизъм на преценките, толерантността към колектива и различното мнение. Умение да приемаш критика и да преодоляваш недостатъците си. Накрай ще посоча и позитивизма, който е предпоставка за повече оптимизъм в работата и в колектива, а това ни е важно – да гледаме напред, да търсим и намираме пътища за развитие.

Този списък може да се продължи, но е интересно да се чуе и мнението на следващото поколение служители. Това са наши ученици от дуалното обучение - тези, в чиито очи се оглеждаме днес и които сами ще изграждат облика на минните специалисти на бъдещето.

Цялото приложение на вестник "Труд Нюз" можете да изтеглите оттук.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес