Не се надявай съседът да плати - застраховай го с „Бул Инс“!

Човек и добре да живее, все някой ден съседът ще го наводни… Не се надявай съседът да плати! Остави дома си в сигурни ръце – застраховай го с „Бул Инс“! Само през декември сключи застраховка „Домашно имущество“ с -30% ОТСТЪПКА!

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

 • Пожар, включително последици от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане на летателно тяло и/или части от него;
 • Разходи за разчистване на развалини и останки от застраховано имущество вследствие настъпило застрахователно събитие, покрито от полицата;
 • Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, увреждане от тежест при естествено натрупан сняг или лед;
 • Наводнение, вследствие на природни бедствия;
 • Измокряне, поради авария на водопроводни, канализационни и отоплителни инсталации и уреди, включени към тях, както и от забравени отворени кранове и чешми;
 • Увличане и срутване на земни пластове;
 • Земетресение;
 • Увреждане от удар от транспортно средство или животно;
 • Вандализъм;
 • Счупване на стъкла и витрини;
 • Кражба чрез взлом;
 • Грабеж;
 • Кражба, извършена чрез използване на техническо средство;
 • Късо съединение, токов удар, непряко попадане на мълния;
 • Гражданска отговорност за причинени вреди на трети лица, вследствие на настъпило застрахователно събитие.

Повече информация относно застрахователните предложения, можете да получите в офисите на ЗД „Бул Инс“ АД, на националния телефон 0700 166 33, както и на: www.bulins.com

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Новини