От генерация Z към генерация Европас: Как да „продадем“ себе си на пазара на труда

Център за развитие на човешките ресурси показа чрез уъркшопи и ролеви игри възможностите на Европас и Еразъм+

На национален семинар на тема „От генерация Z към Генерация Европас - успешна пътека от професионалното обучение към пазара на труда” бяха демонстрирани на учениците в горните класове практически умения за писане на автобиография и мотивационно писмо. Семинарът се проведе в разчупена атмосфера с много практически съвети и добри практики, всичко това поднесено на езика на генерация Z.

Събитието се организира от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), администриращ Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност”, заедно със съпътстващите дейности  “Европас“, „Еврогайдънс“ и  National VET Team. Семинарът е в рамките на „Европейска година на уменията - 2023”. Участие в семинара, проведен в Сандански взеха ученици от горните класове на 3 гимназии от Благоевградска област.

Семинарът беше открит от г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР, който представи основните и съпътвстващи дейности на центъра, свързани с Европейската комисия. «Основната цел на това събитие е да се научите на практика как да представите себе си, как да се «продадете» на пазара на труда, как да структурирате своята автобиография и мотивационно писмо», подчерта той. В подкрепа на това, той илюстрира с пример от личната си практика – как негов служител е спечелил сред 2000 кандидата място за стаж в Европейската комисия, именно с уменията си да може да представи себе си чрез Европас автобиография и мотивационно писмо.

Организаторите споделиха пред аудиторията, че това е второто по рода си събитие, което правят, след първото във Велико Търново. Темата се оказва изключително полезна и предизвиква сериозен интерес, което ги е амбицира да продължат да предават своите знания и умения.

Ученици добиват умения и знания за писане на автобиография и мотивационно писмо

Андреан Лазаров, консултант по професионално образование и обучение  даде ценни практически съвети на ученици от горните класове в пет гимназии. Под формата на  ролеви игри за по-успешна подготовка за пазара на труда, бяха разиграни различни ситуации, в които всеки кандидат за работа би попаднал. По време на панела бяха демонстрирани възможностите на платформите Европас и Еврогайдънс, достъпни включително и на български.

По интересен начин, г-н Лазаров представи ролята на Европас автобиографията и мотивационното писмо за всяка успешна кариерна реализация, като включително бяха дискутирани най-често срещаните грешки при писането им, както и съвети за преодоляването им.

Участниците имаха възможността да се включат в практически уъркшоп по създаване на автобиография и мотивационно писмо чрез електронната платформа Europass.

Доц. д-р Силвия Цветанска от Софийски университет влезе в ролята на кариерен консултант и под формата на ролеви игри и ситуации разигра различни модели на поведение на потенциални кандидати и работодатели.

Антоанета Войкова и Пенка Николова от Национален експертен екип по ПОО проведоха работно ателие за учителите на тема „Как да подготвим успешен проект по Програма „Еразъм+“.

В рамките на семинара на 1-ви декември в Сандански ученици от ПГЕЕ- гр. Банско представиха изцяло собствена разработка на гласов асистент,  гимназистите от  ПГТЛП „Гоце Делчев“- гр. Благоевград  и ЗПГ „Климент Тимирязев“ гр. Сандански също взеха участие с техни собствени проекти, демонстрирайки постиженията си в професионалното обучение, както и придобитите знания и умения от участие в образователна мобилност по Програма „Еразъм+“.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Образование