Регулация на казино индустрията в България

Хазартът е сред най-динамично развиващите се индустрии в световен мащаб, а прогресът на технологиите неминуемо благоприятства процъфтяването на този отрасъл. Онлайн сайтовете за казино игри придобиват все по-голяма преднина пред физическите локации предвид удобството, което предлагат, както по отношение на практичност и достъпност, така и по отношение на разнообразието от игри, бонуси и функционалности.

Казино индустрията в България

В настоящата статия ще покрием няколко важни аспекта на казино индустрията в България, включващи кратка история на отрасъла, настоящи регулаторни органи, изискванията за издаване на лиценз, видовете хазартни игри, както и практиките за разумно залагане.

Кратка история

Закона за хазарта в България е приет през 1999 г., като той регламентира условията и реда за предоставяне и организиране на хазартни дейности, както и изискванията към операторите. Що се отнася до дейността на онлайн сайтовете за хазартни залагания, тяхното опериране е официално систематизирано и регулирано през 2012 г.

Национална агенция за приходите и издаване на лиценз за онлайн залагания

Към днешна дата, Националната агенция за приходите е органът, който установява изискванията за издаване на лиценз за онлайн залагания в България. На първо място се изисква проверка и одобрение на функционалността на системите на операторите за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП.

Лицензи могат да бъдат издавани както на лица - търговски дружества, регистрирани на територията на Република България, в страна-членка на ЕС, страна по споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕИП), и Конфедерация Швейцария, така и на държавата.

Изисквания за издаване на лиценз за онлайн залагания

Характерните изисквания за издаване на лиценз за онлайн залагания са посочени в сайта на НАП, както и в чл. 6 от Закона за хазарта. Операторите е необходимо да получат лиценз от Националната агенция по приходите към Министерството на финансите.

На първо място стои изискването за липса на прилагани принудителни административни мерки в срок от последните 5 години. Освен това, операторите са задължени да позиционират оборудването си на територията на Република България, или в страна от ЕС, страна по СЕИП, или Конфедерация Швейцария. Същите трябва да имат открита сметка в някоя от посочените страни, за да се осъществява залагане от страна на играчите и изплащане на техните печалби.

Типа на комуникационното оборудване и игралният софтуер на казино операторите е необходимо да бъдат вписани от Българския институт по метрология в регистрите съгласно чл.20, ал. 2 от Закона за хазарта. Онлайн операторите трябва да разполагат и със система за регистрация и идентификация на клиеинтите. Друго важно изискване към тях е наличието на упълномощен представител в случай, че те са регистрирани на територията на една от гореизброените страни, различни от България.

Видове хазартни игри

Според действащия Закон за хазарта в България, игрите, за които се издава лиценз могат да бъдат разделени в няколко категории.

В първата категория попадат лотарийни игири, както и разновидности на тото, бинго, кено и т.н. Във втората група се включват спортни залагания, както и надбягвания с коне и кучета. Игри със залагания върху случайни събития съставляват третата група хазартни дейности. На четвърто място са игрите с игрални автомати и на последно място идват игрите в игрално казино.

Отговорно залагане

Операторите предоставящи хазартни услуги на територията на Република България са задължени да публикуват на своите сайтове релевантна информация относно възможността за възникване на хазартна зависимост и свързаните потенциални загуби и опасности за играчите. Също така, хазартните оператори са задължени да предоставят на своите клиенти инструменти за отговорно залагане, както и информация за организации предоставящи терапия и консултиране на хазартната зависимост.

Що се отнася до самите играчи, те трябва да правят залози със средства, които биха могли да си позволят да загубят. Определянето на лимити за игрално време и залози е също една добра практика, която прилагат разумните играчи.

Заключение

В заключение е важно да се отбележи, че в глобален аспект, перспективите за хазартната индустрия са благоприятни и се предвижда постоянен растеж. България като цяло не прави изключение в това отношение, а индивидуалните играчи следва да подхождат към този вид забавление отговорно и с мярка. Те могат да избират измежду множество лицензирани оператори, които предлагат сигурна и надеждна среда за онлайн и физически залози.    

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Електронни спортове