tbi bank отчете 50% ръст на активите към края на септември 2023 г. 

През първите девет месеца на 2023 г. tbi bank запази стабилните си позиции по отношение на ликвидността и капитала, като не спира да инвестира в бъдещото си развитие, а междувременно достигна и важна кота в депозитния си портфейл. Водещата challenger банка в региона на Югоизточна Европа продължава да отчита забележителни финансови резултати.

Консолидираният неодитиран финансов отчет на tbi за деветмесечието на 2023 г. показва нетна печалба в размер на 27,2 млн. евро. През отчетения период tbi сключи редица нови партньорства, включително с търговци от нови сектори и вече присъства в над 22,200 търговски обекта на основните си пазари – България, Румъния и Гърция. Този впечатляващ обхват допринася за това банката да се нареди сред лидерите по отношение на предлаганите платежни продукти в трите държави.

Към края на септември 2023 г. tbi bank е обслужила 1,7 млн. заявления за финансиране в България, Румъния и Гърция, което е двойно повече в сравнение със същия период на 2022 г. Наред с това, 70% от заявленията за финансиране на крайни клиенти са подадени през дигиталните канали за самообслужване (в сравнение с 48% през деветмесечието на 2022 г.) и допринасят значително за отличните резултати. До края на септември банката е одобрила близо 500 хиляди заема на обща стойност 672 млн. евро (с 28% повече в сравнение със същия период на 2022 г.).

tbi отчита впечатляващ ръст на активите от 50% към края на септември 2023 г., достигайки 1,35 млрд. евро (при 910 млн. евро в края на деветмесечието на 2022 г.). Кредитният портфейл нараства до 979 млн. евро в края на септември 2023 г. (36% ръст спрямо деветмесечието на 2022 г.).

Благодарение на тези позитивни резултати, приходите на tbi bank нарастват с 30% до 150 млн. евро, главно благодарение на увеличението на нетния лихвен доход с 30% и на нетните приходи от такси и комисиони с 26%. Така оперативната печалба за първите девет месеца на 2023 г. достига 104 млн. евро.

Наред с това, депозитното портфолио на tbi bank достигна кота 1 млрд. евро в края на септември 2023 г. – ръст от 54% спрямо септември 2022 г., който значително изпреварва пазара. Този резултат се дължи главно на срочните депозити в сегмент крайни клиенти, където увеличението е дори по-голямо – 66% спрямо септември 2022 г.

Увеличението на общите разходи на банката с 28% до 72 млн. евро се дължи главно на ускорения ръст на кредитния портфейл и инвестициите в нови бизнес линии (развитието на безплатната дебитна карта neon и мобилното приложение) и пазари (разрастването в Гърция).

В края на отчетения период банката стои стабилно и сигурно по отношение на ликвидността и капитала. На консолидирана база коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е на ниво 604% (много над регулаторния минимум от 100% и средната стойност за банковия сектор от 242%), а коефициентът на капиталова адекватност (CAR) – 21,1%. Дейностите на tbi bank за периода се отличават с подобрена ефективност в управлението на разходите (съотношението оперативни разходи към оперативни приходи достига 48,5%), като в същото време възвръщаемостта на заемите е на ниво от 21,6%, което позволява възвръщаемостта на капитала (ROE) да достигне 20%.

tbi е тук, за да решава ежедневно проблемите на клиентите. Това се отразява на силните ни финансови резултати, като същевременно разумно управляваме риска“, казва Питър Барон, CEO на tbi Financial Services. „През третото тримесечие на 2023 г. всеотдайният ни екип продължи да предоставя най-добрите решения за клиентите в България, Румъния и Гърция. Продължаваме непрекъснато да подобряваме продуктите и да разширяваме партньорската си мрежа, което ни дава увереност и за предстоящата година.“

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес