Агенция по вписванията алармира: Изпращат се фалшиви мейли от името на институцията, не отваряйте прикачените файлове

Ирански хакери станали жертви на руски колеги, които използвали мрежите и похватите им, за да шпионират редица страни.

Във връзка с получени потребителски сигнали, от Агенцията по вписванията предупреждават, че не изпращат образци на нови декларации по електронна поща.

Сигналите на гражданите са, че са получили електронни писма от адрес "no-reply@registagency.bg" със следния текст и прикачен файл към него:

"УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / ГОСПОЖО,
Във връзка с новоприетите промени в НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (Наредбата), годишните финансови отчети (ГФО) за изминалата 2019 г. ще се приемат с нова декларация по член 62а от Наредбата. В нея ще се декларира, че ГФО са приети от компетентния за това орган. Приложно Ви изпращаме образец на новата декларация, която е задължителна при подаване на ГФО. Всички обявени отчети, които биват подадени без нея, ще им бъде налаган отказ."

Всички образци на съществуващи и актуализирани декларации могат да бъдат открити на официалните страници на регистрите, администрирани от Агенция по вписванията.

От институцията предупреждават, ако получите подобно електронно писмо, да проверите внимателно адреса на електронната поща, от който е изпратен.

При съмнение за истинността му, потребителите не трябва да отварят прикачените файлове, тъй като има риск да заразят компютрите си с вирус.

Коментари

Задължително поле