Администрацията да работи в полза на хората

Българската администрация да стане цивилизована и да има отговорност към гражданите. Това е желанието на всички българи, защото всеки един от нас е клиент на администрацията по един или друг повод.

През последните години непрекъснато се увеличават нуждите на хората, свързани с административните услуги. Ежедневно обаче българските граждани стават жертва на чиновници, които, вместо да работят в полза на хората, създават пречки, забавяне и губене на ценно време и финансови средства. Много далеч сме от т.нар. реформиране и обслужване на гражданите „на едно гише“, за което ВМРО настоява от години. В момента редовно се случват абсурдни ситуации при необходимостта да се сдобиеш с няколко документа. Докато и последният стане готов, се оказва, че срокът на първия е изтекъл. Един порочен и перверзен кръг, в който гражданите са заложници на чиновническата небрежност.

Често хората попадат в лабиринт, от който няма излизане. Това ги принуждава да търсят познати и приятели, предлагайки суми, с които да се решат проблемите.

С обикаляне по различните служби и размотаване по гишета се губи време, в което един бизнес би генерирал за себе си печалба, а реципрочно и за държавата - плащайки данъци. Да не говорим, че същият този бизнес би дал работа и заплащане на други хора. Разбира се, ако не се губеше прекалено ценно време за ходене по инстанции.

Макар че всяко ново правителство започва своя мандат с шумни лозунги за намаляване на администрацията, това не се случва.

Напротив, населението намалява, а администрацията се увеличава.

Поддържането на висока численост на администрацията не позволява да се наемат професионално подготвени кадри, които да оптимизират услугите.

Време е да се спре харченето на пари и губенето на време.

Опитите за въвеждане на електронно управление и предоставяне на електронни услуги не доведоха до намаляване броя на чиновниците.

Последните анализи показват, че едва 19% от администрациите предоставят електронни услуги, 2/3 нямат екипи, ангажирани с електронно управление, 35% осигуряват документи по електронен път, а почти липсва администрация, предлагаща услуги на едно гише.

Въпреки всички усилия, направени от правителството, българската администрацията остава раздута, тромава, неефективна и корумпирана.

Харчат се огромни средства за укрепване на административния капацитет, финансиран от фондовете на ЕС, бюджета и чужди донори.

България е в дъното на класацията сред страните в ЕС според Кодекса на готовност за електронно правителство, но заемаме челно място в индекса за корупция в администрацията.

Нуждаем се от прозрачност в административната дейност, спазване на закона и спиране на рекета върху българските граждани.

Целта е да се минимизират и да се ликвидират личните контакти между държавен служител и гражданин.

В ЕС има разработени стандарти за граждански услуги в администрацията. Там отдавна подобни проблеми няма. Обслужването е обосновано на отговорност, етичност, компетентност, гъвкавост, решаване на проблемите и вземане на самостоятелни решения. В коя администрация у нас можем да видим това?

Още като влезеш и кажеш „добър ден“, те гледат намусено и сърдито. Започват да говорят колко са им малки заплатите и лоши условията на труд. Но кой е виновен за това? Най-малко човекът, който е отишъл да си свърши някаква работа. Фрапиращото е, че обслужващият ти изброява 10 документа, които са необходими, за да получиш искания от теб. Носиш тези 10, но се оказва, че има и 11-и. Връщане и губене на време с дни. Накрая си принуден, за да спестиш време, да „бутнеш“ нещо на някого. Затова е нужно гражданите да бъдат информирани, да знаят задълженията и правата си. След като тези чиновници получават заплати от нашите данъци и такси, е време да имаме изисквания и да ги принудим да работят в името и за доброто на народа ни! Който няма желание, лоши са му условията на труд, малко му е заплащането, да бъде така добър и да се преориентира към друга професия.

Чиновниците в българската администрация трябва да бъдат слуги на народа. Те трябва да помагат при решаване на казуси, да дават насоки, да помагат и да съветват за намиране и бързо решаване на конкретни казуси. Недопустимо е човек да посещава администрация, за да свърши някаква работа, повече от два пъти. Другото е гавра с хората, губене на време, пари и хабене на много нерви.

Гражданите трябва да станат контрольори на администрацията. Затова колкото повече прозрачност, колкото по-малко срещи между служител и гражданин, толкова по-добре.

За да се справим с натрупаните проблеми през годините на прехода, е нужен задълбочен анализ и мониторинг на процесите, като се започне от желанието на чиновника да обслужва граждани.

България трябва да адаптира и възприеме прецизно изработените единни правила на ЕС, които са с доказана ефективност.

Нужни са спешни мерки и желание за промяна. Всички сме ползватели на услуги и трябва да извършим промените заедно. Няма нужда от раздута администрация, а от качествена. Чиновниците трябва да действат бързо, спазвайки буквата на закона и нужните срокове, за да бъдат в услуга на гражданите. Тяхната дейност трябва да бъде оценявана за всяко тримесечие и основният критерий, по който да става това, да бъде ефективността от работата им.

Електронното правителство е надежда за всички!

Какво да направим, за да тръгнат нещата

Обучение и правилно прилагане на българското и европейското законодателство;

Обмен на информация, координация и комуникация между институциите в полза на обществото;

Оптимизиране и намаляване наполовина на броя на административните структури;

Намаляване наполовина на работещите в администрацията;

Извършване на тест за ефективността и работата на администрацията - какво работи, как си взаимодействат, колко е ефективността и др.;

Повишаване на размера на възнагражденията, оценяване и професионално развитие на кадрите;

Единни и ясни правила за цялата администрация.

Коментари

Задължително поле