Акрополът в Атина се оказа без нотариален акт

 

Най-известният архитектурен обект и визитна картичка на Гърция се оказа без собственик.

Бурен скандал разтресе южната ни съседка заради липса на нотариален акт върху Акропола. От небрежност на службите в Министерството на културата, които не са го декларирали в кадастралния регистър, символът на Гърция бе изправен пред гафа да бъде описан с "неизвестен собственик".

Гърция, която до момента нямаше имотен регистър, и в момента прави такъв, вписва всички държавни и частни имоти, за които има съществуващи документи. По този начин стана ясно, че липсва нотариален акт за Акропола.

След избухналия скандал Министерството на културата предприе съответно регистриране като ex lege (по право) притежател и излезе със съобщение, в което обяснява въпросната небрежност.

„Както е известно гръцката държавна собственост върху паметниците, които представляват специално владение е в административните компетенции на Министерството на културата, в полза на гръцкия народ, на когото принадлежат завинаги”, се уточнява в съобщението.

Отбелязва се, че министерството е представило документи за неговите недвижими собствености, археологическите обекти и паметници, лишени от актове, на база археологическото законодателство. По този начин бе призната изключителната му компетенция да регистрира археологическите обекти в кадастъра. "По време на тази процедура бе повдигнат въпросът за липсата на нотариални актове за самите паметници, след като не бе ясен специалният режим, който ги урежда”, подчертават от Министерството на културата.

„В рамките на гореспоменатото, след като бе преодолян въпросът за липса на нотариален акт и за Акропола, Министерството предприе съответно регистриране като ex lege (по право) притежател” се казва в заявлението.

Коментари

Задължително поле