Апартаментът става и място за учене

Все по-важна ще бъде функционалността на жилищата.

Необходима е функционалност

Важни са въздухът и осветлението

Все повече жилището ще приема и допълнителни функции - както за работно място на родителите, така и за образованието на децата, смята инж. Пламен Андреев, управител на инвестиционна компания на пазара на имоти. Това ще наложи промени както във функционалността на площите, така и по отношение на микроклимата в жилището - чистотата на въздуха, екологично отопление и охлаждане, достъпа до слънчева светлина и др.

Нови изисквания ще има и към технологичното и комуникационно обезпечаване на жилищата, както и към услугите, които сградният мениджмънт може да предоставя на живущите, смята инж. Андреев.

Според него по-конкуренти на пазара на имоти ще бъдат проектите с устойчива концепция, създадени с мисъл за здравословни условия на живот и гъвкави функционални решения.

Коментари

Задължително поле