АПИ обяви търг за идеен проект на скоростен път Монтана-София с тунел под Петрохан

До 15 февруари 2024 г. се приемат оферти в обявената обществена поръчка за изработването на разширен идеен проект, пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план за скоростен път Монтана – София с тунел под Петрохан. Приблизителната дължина на участъка е 82 км, а проектната скорост – 120 км/ч. Индикативната стойност на обществената поръчка за проектиране е 6 666 666,67 лв. без ДДС.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви разширения идеен проект на трасе, което да свърже обхода на гр. Монтана и Софийския околовръстен път. Новото трасе ще трябва да бъде съобразено с проекта за изграждане на скоростен път Монтана - Враца и автомагистрала „Европа“. Необходимо е при разработването на идейния проект да се избягва преминаването през защитени зони и територии и да се спазват всички изисквания в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. Срокът за изпълнение на поръчката е 365 календарни дни.

Скоростният път Монтана – София, с тунел под прохода „Петрохан“, е ключов за националната и европейската транспортна мрежа. Направлението на път II-81 София – Петрохан – Берковица – Монтана – Лом е най-краткото трасе, но в момента времето за пътуване значително се увеличава заради преминаването през старопланинския проход „Петрохан“. През зимата поради планинския релеф и при влошаване на метеорологичните условия се налага ограничаване на движението, което натоварва трафика по алтернативните пътни артерии.

През годините проектът е разглеждан, но окончателното проектно решение не е одобрено. В края на 80-те години на 20-и век са извършвани проучвания, които са имали за цел изследване на икономическата целесъобразност на проект за подобряване на трасето на път II-81 София – Монтана. През 2020 г. е изработено прединвестиционно проучване за направлението Монтана – София с тунел под прохода „Петрохан“. Подготвени са три вариантни решения за подобряване на трасето на път II-81 с изграждане на тунел. Поради наличието на защитени зони и местности и засягането им от вариантните трасета процедурите по ОВОС са прекратени с цел търсене на по-добро проектно решение.​

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка и за изработването на разширен идеен проект, с пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план - парцеларен план за модернизацията на пътя Монтана – Враца, с приблизителна дължина 29 км, и удвояване на настоящия обход на гр. Враца. Срокът за подаване на офертите е до 22 януари 2024 г. Обществена поръчка е в две обособени позиции. Индикативната й стойност е 2 208 333,33 лв. без ДДС. 

В първата обособена позиция е участъкът от път I-1 между Монтана и Враца /от 111-и км до 140-и км/. Идейният проект трябва да включва участъка между обходите на Монтана и Враца. Целта е с модернизацията на трасето и изграждането на нов, по-широк път да се повиши безопасността на движение, да се намали броят на произшествията, да се увеличи скоростта на движение, да намалеят задръстванията и замърсяването на околната среда. Срокът за изпълнение на поръчката е 180 календарни дни.

Втората обособена позиция е за разработването на идеен проект за удвояване на обходния път на гр. Враца, с приблизителна дължина 15 км. Целта на проекта е проучване на възможните технически решения за изграждане на второ пътно платно, чрез максимално използване на съществуващия път. Срокът за изпълнение на поръчката за проектиране е 150 календарни дни.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции