АПИ стартира търг за проекти за ремонти на пътища на стойност 1,3 млн. лв.

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за изработването на технически проекти при основния ремонт на 107 км републикански пътища.

Въз основа на проектите, които ще бъдат направени, след това ще се рехабилитират близо 78 км от пътя Севлиево - Омуртаг, над 11 км от пътя Генерал Тошево – с. Лозница и близо 18 км от пътя с. Захари Стояново - с. Дуранкулак, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Общата индикативна стойност на поръчката за изработването на техническите проекти е над 1,3 млн. лв. без ДДС и средствата са от бюджета на АПИ.

Обществената поръчка е в 5 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: път I-4 Севлиево - Велико Търново-Омуртаг от км 101+550 до км 126+667, обща дължина 25,117 км. Индикативната стойност е 350 хил. лв. без ДДС;

Обособена позиция № 2: път Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+967 до км 157+697, обща дължина 24,063 км. Индикативната стойност е 320 хил. лв. без ДДС;

Обособена позиция № 3: път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 157+697 до км 186+100, обща дължина 28,403 км. Индикативната стойност е 375 хил. лв. без ДДС;

Обособена позиция № 4: път III-2903 „гр. Генерал Тошево - с. Къпиново – с. Изворово – с. Красен – с. Росица – с. Лозница“ от км 0 +000 до км 11 +770, обща дължина 11,7 км. Индикативната стойност е 105 хил. лв. без ДДС;

Обособена позиция № 5: път III-2904 „с. Захари Стояново- с. Дуранкулак“ от 0+000 до км 17+772, обща дължина 17,772 км. Индикативната стойност е 160 хил. лв. без ДДС.

Бъдещите изпълнители ще извършат инженерно-геоложки проучвания и геодезически замервания, конструктивно обследване на съоръженията и ще изготвят технически проекти за основен ремонт на пътните отсечки. С изработените проекти ще бъдат уточнени необходимите ремонтни дейности и тяхната индикативна стойност.

Коментари

Задължително поле