Армията продава на търг 10 000 оръдейни гилзи

МО изпълнява плана за собствени приходи от 44 млн. лв.

ВВС търси войници за шофьори, багеристи, автокранисти и мотокаристи. Конкурсите са веднага след Нова година

Военното министерство пуска на пазара близо 10 000 излишни оръдейни гилзи, калибър 100 мм., за продажба на търг чрез тайно наддаване. В търга могат да участват само лицензирани фирми, които притежават разрешение за търговия с изделия и технологии за двойна употреба. “Труд” научи стартовата цена за една бройка, но не я съобщава заради търговската тайна. Крайният срок за закупуване на необходимите документи е 30 ноември. Цената им е 60 лв. с ДДС, като сумата не се възстановява след приключване на тръжната процедура. Продажбата на излишно оръжие и имущество е едно от основните пера за изпълнение на плана за собствените приходи на МО. Според закона за държавния бюджет за 2017 г. армейското ведомство трябва да си изработи 44 млн. лв.

Същевременно МО обяви и конкурс за набиране на войници за ВВС. Става дума за две формирования - авиобаза Граф Игнатиево и формированието в Божурище. Основните специалности, които се търсят, са шофьори, багеристи, автокранисти и мотокаристи. Набират се също и охранители. Конкурсите ще се проведат през януари и февруари догодина, като допуснатите мераклии ще бъдат уводомявани за часа и мястото по телефона или чрез мейл. Изпитите са два. Единият е по физическа подготовка за определяне на качествата на всеки кандидат за сила, бързина и издръжливост, като нормативите са според възрастта. Другият изпит е за обща култура чез решаване на тест, който включва 100 въпроса от различни области на знанието. Тук за всеки правилен отговор се дава по една точка. Кандидат, който е получил общо под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки по отделен норматив отпада от класирането. При теста за обща култура трябва да се отговори правилно най-малко на 40 въпроса. С бонус от пет точки се ползват висшистите и служилите в казармата.

Коментари

Задължително поле