Афера за милиони с човек на Кирчо

Ваня Караганева

Ваня Караганева пуснала декларация с невярно съдържание

Назначената като втори изпълнителен директор на ДKК е освободена от длъжността заради злоупотреби

Подписала извънсъдебна спогодба за 50 млн. лв.

“Почтена дама”, назначена от Кирил Петков в ДКК,  ощетила държавата с милиони левове и бе освободена от длъжността изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания (ДКК) от Съвета на директорите, съобщават от дружеството. „За краткия период, в който заема този пост, Караганева е извършила редица противозаконни действия и безотговорни бездействия, които нанасят сериозни финансови щети на ДКК, съответно на държавата и уронват престижа на Министерство на икономиката в качеството му на едноличен собственик на капитала на ДКК”, пише в сайта на компанията.

Сред установените нередности на Караганева са еднолично решение за прекратяване на пълномощията на процесуалния представител на ДКК по пет висящи търговски дела и назначаване на друг, въпреки резервите на финансовия контрольор. Новите договори за правна помощ с кантората „Тодоров и Георгиев” задължават ДКК с парична сума в размер на 1 120 060 лв. с ДДС за услуга, която вече е платена, съобщават от Съвета на директорите на ДКК.

Освен това Караганева е подписала еднолично извънсъдебна спогодба с материален интерес 50 милиона лева, с различен от одобрения вече от СД на ДКК текст, без последваща санкция или даже информиране на съвета на директорите на ДКК.

Оказва се, че и Караганева е подписала декларация с невярно съдържание пред Търговския регистър. Според Закона за публичните предприятия директори на публични предприятия нямат право да работят на друго място, освен като преподаватели във висше училище или като лекари. Караганева обаче не се е съобразила с това изискване.

“Почтената дама” на промяната еднолично е взела и решение за смяна на обслужващата банка на ДКК, в противоречие на чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Новата банка, избрана от Караганева еднолично, не е покрила стрес теста на ЕЦБ, което би се отразило и на видовете риск към ББР във връзка с кредитната експозиция на ДКК от 147 млн. лева.

Назначената от Кирил Петков като изпълнителен директор на ДДК е отказала и да изплаща дължими в срок от компанията суми към държавата в лицето на НОИ и НАП и към доставчици, с които ДКК има подписани договори като ЧЕЗ и други.

„Във връзка с провеждания тримесечен мониторинг от ББР на ДКК като кредитополучател, ДКК не може да предостави в срок необходимите удостоверения за липса на публични задължения. Това би променило в негативна посока риска на ДКК като кредитополучател (вкл. увеличаване на лихвата по кредита)”, се казва още в съобщението на Съвета на директорите на ДКК.

Нарушенията на Караганева не приключват до тук. “Почтената дама” е издавала и заповеди за подписване на финансово-счетоводни документи, които са в нарушение на вътрешните правила на ДКК, ЗФУКПС, чл. 13, ал. 3, т.1 и Методическите оказания на Министерство на финансите.

В разрез с правилата е назначавала и еднолично хора в ръководствата на държавни дружества. Караганева еднолично назначава временни членове на СД на „Вазовски машиностроителни заводи” (ВМЗ) ЕАД без одобрението им от съвета на директорите и в нарушение на решение на СД на ДКК. Дала е и на ВМЗ изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице без необходимото проучване за целесъобразност, като даже не уведомява съвета на директорите на ДКК.

Караганева е отказала да разглежда всякакви въпроси, свързани с проекта за ремонт и реконструкция на язовири. В резултат на това са просрочени нормативно определени срокове, което крие риск от бедствия и може да доведе до тежки финансови загуби за ДКК.

Почтената дама е подписала и договор за правна помощ и консултантски услуги с адвокат, който впоследствие е назначен и за председател на комисиите за избор на членове на съвета на директорите на ВМЗ, „Монтажи” и „Кинтекс”, както и всички комисии за избор на одитори на дъщерните дружества. Адвокатът Александър Краварски е получил достъп до цялата информация на сървъра на ДКК, въпреки че самият той не е служител на Дружеството. Същият е иззел неформално функциите на изпълнителния директор пред екипа на ДКК.

„За по-малко от месец работа като изпълнителен директор Ваня Караганева блокира работата на ДКК в редица направления, включително чрез неправомерни еднолични решения. Действията й показват, че тя разбира управленската отговорност на тази позиция, основно като функция за нови назначения в ДКК и дъщерните дружества. Караганева увеличава щата на ДКК с по-високоплатени, но не и оперативно работещи служители, без да e ясно от какви източници ще се осигурява финансирането на тези позиции, които ДКК не може да си позволи. Като част от тази практика, Караганева е назначила свой технически сътрудник на два трудови договора, с общо възнаграждение по-голямо от това на началник отдел в ДКК, като в същото време е обективно невъзможно служителят да изпълни задълженията си по двата договора”, пише в съобщението на ДКК, публикувано на сайта на компанията.

От Съвета на директорите на ДКК отчита като своя грешка избирането на Ваня Караганева за втори изпълнителен директор на дружеството, без да е посветил достатъчно време, за да установи дали тя притежава компетенциите, необходими за тази роля.

„Съветът на директорите на ДКК не приема за достоверни внушенията, правени от Караганева на заседания на СД, че всички нейни действия са по нареждане на Министерство на икономиката. ДКК се противопоставя на спекулации, че принципалът в лицето на министъра на икономиката може да носи отговорност за действия на Караганева, които са против интереса на дружеството”, пише още в сайта на ДКК.

От края на октомври Караганева е изпълнителен директор на ДКК

Петков я назначава в противоречие на закона, без конкурс

В нарушение на Закона за публичните предприятия тогавашният служебен министър на икономиката Кирил Петков, без провеждане на конкурс назначава Ваня Караганева и Валери Белчев (настоящ служебен финансов министър) за членове на Съвета на директорите на ДКК. Това пише в протокол от Съвет на директорите на ДКК от заседанието на 29.11.2021 г. В точка 20 от същия протокол се казва: „На 27.08.2021 г. на интернет страницата на министерството на икономиката е публикувана публична покана за избор на двама представители на държавата за членове на Съвета на директорите на ДКК”, отново със заповед на Кирил Петков. „В поканата отпада изискването за наличие на определен брой години управленски опит. След приключване на процедурата служебният министър на икономиката вместо двама назначава трима членове, като представители на държавата - Ваня Караганева, Чавдар Христозов и Александър Михайлов, като „преизбира” Ваня Караганева”, се казва още в протокола от заседанието на ДКК.

Ваня Караганева е назначена за изпълнителен директор на ДКК на 29 октомври 2021 г. В съобщение на ДКК за резултата от конкурса от 18 октомври 2021 г. се казва: „Ваня Караганева, която е независим представител на Съвета на директорите на ДКК от септември 2021, вече е представител на държавата след конкурса на министерството. Тя притежава богат административен опит в Народното събрание още от 1993 година. През 2013, 2014 и 2017 г. работи като началник кабинет в министерства на служебните правителства. В 40-ото, 41-ото, 42-ото и 43-ото Народно събрание е главен експертен сътрудник в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.”

Всъщност, кариерата на Ваня в парламента започва като куриер, коментираха депутати.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Разследване