ББР с 50% ръст на печалбата

Директно отпуснатите от ББР заеми нараснаха с близо 58%.

Директните заеми са 1,77 млрд. лв.

Българската банка за развитие (ББР) има печалба преди данъци за 2019 г. в размер на 40,1 млн. лв., което е ръст с над 50% спрямо предходната година. Това е записано в годишния доклад за дейността на банката, който е изпратен в Министерството на икономиката.

Приходите на ББР от лихви през 2019 г. са 72,8 млн. лв. като нарастват с над 15% на годишна база. В края на миналата година активите на банката възлизат на 3,17 млрд. лв. Привлечените от ББР средства от международни институции към края на декември са 1,21 млрд. лв.

Кредитната дейност на ББР се изразява както в директно предоставяне на заеми на фирми, така и във финансиране чрез програми за кредитиране на търговски банки, които с полученитге средства отпускат заеми на малки и средни фирми и селскостопански производители. Предоставените от ББР директни кредити на фирми през 2019 г. нарастват с 649 млн. лв., или с близо 58%, и достигат 1,77 млрд. лв. Предоставените средства за финансиране чрез търговските банки са в размер на 151 млн. лв.

Коментари

Задължително поле