БДЖ с инициативи за привличане на нови кадри

Ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" е подписало партньорско споразумение с Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Мездра за разкриване на нови паралелки, съобщиха от компанията за инициативата за привличане на млади кадри.

От есента ученици, завършили VII клас, ще могат да кандидатстват за дуална форма на обучение: "Техник по железопътна техника", специалност "Локомотиви и вагони" и професия "Електротехник", специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника". Тийнейджърите ще могат да се възползват и от стипендиантски програми, възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища.

Коментари

Задължително поле