Бедствено положение в община Кубрат заради спряно сметосъбиране

Финансов спор с фирмата по сметосъбирането били в основата на кризата

Бедственото положение заради спряното сметосъбиране обяви в петък Община Кубрат. То е за срок от 7 дни и засяга всичките 17 населени места на територията на общината. „Бедственото положение е обявено във връзка с увреждане на здравето на хората и значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с биологични вещества и материали, вследствие на натрупани битови отпадъци и неизпълнение на договор от фирмата-изпълнител от месец април”, разясниха от Областната управа в Разград.

Събирането на отпадъците е спряно през април, след като фирмата, която е била избрана по 10-годишен договор, действащ от 2015 г., не си била получила 1,2 млн. лв., постановени й със съдебно решение след спор между Общината и изпълнителя на дейността.

Заради кризата с боклука, рисковете за населението и околната среда, областният управител на Разград Гюнай Хюсмен командирова в Кубрат един от заместниците си, за да изготви доклад, който да представят пред екоминистерството и Министерския съвет. Ще се търси съдействие и от оператора на депото в Разград

„Основен ангажимент на Общинска администрация е да осигури услугите сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на населението на територията на съответната община и не бива отношения с икономически субекти да рефлектират върху гражданите и да се създава опасност за тяхното здраве, както и да се ангажира държавен ресурс за решаване на проблеми от компетенциите на общинската власт”, съобщиха от Областната управа в Разград и допълниха, че независимо от това г-н Хюсмен е съпричастен с проблема на жителите на Кубрат и ще съдейства разрешаването му в сферата на своите компетенции.

Коментари

Задължително поле