Бездимните продукти могат да спасят над половин милион души в САЩ

Снимка: Денислав Стойчев

Д-р Жизел Бейкър, директор по научните въпроси на Филип Морис Интернешънъл пред „Труд“

Кървенето на венците при някои е резултат от спирането на конвенционалните цигари и подобряване на кръвообращението

- Защо е важно пълното преминаване към устройства за нагряване на тютюн и пълното спиране на цигарите. Какво показват данните от проучванията за хората, които спират напълно и за тези, които използват паралелно IQOS и цигари?

- Като учен смятам, че най-добрата опция за всеки пушач е да спре да пуши изобщо. За тези, които не могат да се откажат от тютюнопушенето, по-добрият избор е да спрат напълно конвенционалните цигари и да ги заменят с доказано по-добра алтернатива. При обикновените цигари има процес на горене, който води до отделянето на много токсични вещества, докато при устройствата за нагряване на тютюн това липсва. При горенето на тютюна на конвенционалните цигари се отделят около 6000 химически вещества, като за 100 от тях се знае, че са канцерогенни. Колкото по-малко се излагате на тези вредни вещества, толкова по-добре за вашето здраве. Имаме научни проучвания и данни, в които сравняваме две групи потребители на тютюневи изделия - тези, които пушат конвенционални цигари и тези, преминали на нашето устройство за нагряване на тютюн. Шестмесечно проучване сред близо 1000 души показа, че при преминаване от тютюнопушене към ползване на IQOS се подобряват осем клинични маркера, като за пет от тях резултатите са статистически значими. Тези маркери показват, че белодробната функция намалява по-бавно при използващите бездимното ни устройство в сравнение с пушенето на цигари, както и че всички измерени крайни точки за развитие на заболявания се движат в положителна посока, която се наблюдава при отказ. Заради това аз мисля, че най-добрата опция е да се откажете изцяло от пушенето, но ако не можете, стойте по-далеч от конвенционалните цигари и преминете на по-добра алтернатива.

- Каква е разликата между устройствата за нагряване на тютюн и електронните цигари?

- Електронните цигари са цяла категория продукти. При електронните цигари се нагрява течност, която съдържа никотин. Много е важно какво точно е съдържанието на тази течност, защото от нейното съдържание реално зависи какво потребителят ще вдиша. И електронните цигари и устройствата за нагряване на тютюн използват принципа на нагряване, вместо горене. Разликата е, че устройствата за нагряване на тютюн нагряват истински тютюн, който образува аерозол, съдържащ никотин, а при електронните цигари има процес на нагряване на течност, която много често съдържа пропилен гликол, а към нея се добавя никотин и съответния вкус. Потребителите на нашето устройство за нагряване на тютюн използват тютюневи стикове, които се произвеждат по стандарт и под строг контрол и при употребата на които се образува пара, която винаги има едно и също съдържание. Парата на IQOS е тествана 32 000 пъти в нашите лаборатории, както и в редица независими такива, като Американската агенция по храни и лекарства (FDA), Немския институт за оценка риска на потребителите (BfR) и други. И може да сме категорични, че качеството всеки път е едно и също и крайният резултат също. При електронните цигари е много важно това, че нагряването зависи индивидуално от всяко устройство.

- Защо Американската агенция по храни и лекарства (FDA) разреши IQOS да се продава на пазара в САЩ? Кои са най-важните данни, които изиграха роля за това решение?

Според американското законодателство нито едно ново тютюнево изделие не може да бъде пуснато на пазара в САЩ преди да се докаже, че лансирането му в страната ще спомогне за опазване на общественото здраве. В заключението на Американската агенция по храни и лекарства (FDA) се казва още, че нито един тютюнев или никотинов продукт не е безопасен, но в сравнение с тютюнопушенето се оказва, че в IQOS се съдържат 95% по-малко токсични вещества. Във всеки случай тези вещества, които се съдържат в аерозола, сравнени с тези в конвенционалните цигари са много по-малко като количество. Никотиновите нива са сходни с тези при цигарите, което едновременно е и плюс и минус, тъй като към устройствата за нагряване на тютюн може да се привиква, както към цигарите, и непушачи, които използват IQOS може да се пристрастят. Но за пушачите, които искат да продължат да пушат, преминаването на IQOS може да ги накара да откажат цигарите и да преминат единствено към него. Въз основа на данните, които имаме от големи проучвания за възприятието на населението се вижда, че непушачите не са привлечени от IQOS и ясно разбират, че той не е без риск. За да може обаче това да се проследи е нужен много стриктен мониторинг и контрол, за което има специално разработен план за маркетингов контрол и целта е да се запази общественото здраве. Заради контрола ние от Филип Морис Интернешънъл трябва да докладваме данни на всяко тримесечие какви са рекламите ни, кой ги е видял, имаме ли промени в производството на IQOS, има ли промени в безопасността им и други.

- Защо при някои хора има кървене на венци или дразнене на гърлото след като са преминали на IQOS?

- Тези диагнози трябва да са поставени от лекар, но един от краткосрочните ефекти за хората, които се отказват напълно от тютюнопушенето е кървенето на венците. Докато човек пуши, венците се втвърдяват и независимо от това, че може да има възпаление, то предотвратява кървенето. Но след като се откажете, то започва. Устата започва да се лекува, започва да се възстановява кръвообращението в устата, което води до кървене. Това се случва около третия, четвъртия месец след спирането на цигарите, след което устата се възстановява и кървенето престава.

- Какви ползи за общественото здраве би имало преминаването на бездимни алтернативи от повече пушачи, които не искат да се откажат?

- При пушенето човек се излага на канцерогенни вещества, а с преминаването към устройствата за нагряване на тютюн излагането на тях намалява драстично и с течение на времето може да се избегне появяването и развитието на различни заболявания. Според модела за оценка на въздействието върху общественото здравe, разработен от Филип Морис Интернешънъл, може да изчислим въздействието от преминаването на продукти с намален риск върху здравето на населението за период от 20 години. Данните показват, че при пълно спиране на пушенето в Америка в продължение на 20 години, смъртността би намаляла с 935 хиляди души. А ако продуктите с намален риск заменят напълно цигарите, смъртността ще намалее с между 517 хиляди и 780 хиляди души. Това показва, че продуктите с намален риск има своята роля за общественото здраве.

Нашият гост

Д-р Бейкър ръководи стратегиите за връзки с научната общност по отношение продуктите с намален риск и отговаря за представянето на научните изследвания на Филип Морис Интернешънъл за продуктите с намален риск пред експертите по обществено здраве и регулаторните органи. Д-р Бейкър има докторска степен по биометрия и епидемология от Медицинския университет на Южна Каролина. Тя ръководи проект по разработване и изпълнение на програма за намаляване на риска от заболявания с оглед научно обосноваване и количествено измерване на риска при продуктите с намален риск в следпазарни условия. Преди това ръководи екипите по биостатистика, управление на клинични данни и моделиране на здравето на населението, които генерират и анализират данни от клинични и следпазарни проучвания, наблюдение на безопасността на продукта и оценка на въздействието върху здравето на населението.

Материалът е изготвен със съдействието на Филип Морис Интернешънъл.

Коментари

Задължително поле