Безработицата е рекордно ниска

Безработицата в страната продължава да намалява. През четвъртото тримесечие на 2019 г. безработицата е 4,1%, което е с 0,6% по-малко от същия период на предходната година, обявиха от НСИ.

Безработицата през четвъртото тримесечие на 2019 г. вече е по-малка спрямо същите периоди на предкризисните 2007-2008 г. След като световната финансова криза застигна и България близо 300 хил. души останаха без работа. Сега обаче ситуацията е коренно различна и безработните са рекордно малко.

Общият брой на заетите в страната е 3,22 млн. души. Това е рекордно високо ниво за последните 11 години. Но въпреки това броят на работещите в страната е по-малък спрямо последното тримесечие на 2008 г., когато те са били 3,363 млн. души. За последните 11 години обаче много българи емигрираха, а населението застарява. В резултат работната сила в станата е намаляла от 3,54 млн. на 3,36 млн. души.

От всички безработни през последното тримесечие на 2019 г. 9,5% са с висше образование, 45,9% - със средно, а 44,6% - с основно или по-ниско образование.

От всички заети 3,5% (111,6 хил.) са работодатели, 6,7% (214,6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89,3% (2,876 млн.) - наети лица, и 0,6% (19.7 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2,2 млн. (76,6%) работят в частния сектор, а 672,2 хил. (23,4%) - в обществения.

Броят на наетите с временна работа нараства с 16,3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. и достига 117.8 хил., или 4,1% от всички наети граждани.

Коментари

Задължително поле