Безработицата намаля до рекордно ниво

В частния сектор работят 76,6% от заетите, а в обществения - 23,4%.

Заетостта нарасна до 76,3% за населението на 20-64 г.

Безработицата намаля до рекордните 3,7% през третото тримесечие на 2019 г., обявиха от НСИ. Година по-рано тя беше 5%. От всички безработни 14,8% са с висше образование, 44,7% са със средно, а 40,5% - с основно или по-ниско образование.

Общият брой на работещите хора в страната на възраст над 15 години е 3,299 млн. души, или 55,3% от населението на тази възраст. Но ако от данните извадим пенсионерите, се оказва, че заетостта на населението на възраст 20-64 г. е 76,3%. Спрямо същия период на миналата година заетостта нараства с 2,8 процентни пункта.

От всички заети граждани 3,6% (118,3 хил.) са работодатели, 6,4% (210 хил.) работят за себе си като нямат нает персонал, 89,5% (2,953 млн.) са наети работници, а 0,5% (17,5 хил.) са неплатени семейни работници. В частния сектор работят 2,262 млн. души (76,6%), а в обществения - 690,9 хил. (23,4%).

Коментари

Задължително поле