Безхаберие убива туризма на Витоша

Действащият план за управление блокира всякакво развитие

Проектът на „Витоша ски” предвижда Княжевският лифт да стига до Златните мостове и „Офелиите”

Седма година е замразен проектът за модернизация на туристическа и ски зона „Алеко”, намираща се на Витоша. Инвестицията на стойност 70 милиона евро на собственика на лифтовете и влековете в зоната - „Витоша ски”, не може да бъде реализирана, въпреки решението на Върховния административен съд, че намерението е законно. Сагата започна през 2009 година.

Причината за блокирането на развитието на ски зона „Алеко” е същата, каквато беше и в ски зона „Банско” - рестриктивни текстове в плана за управление. И докато на 28 декември правителството прие частичното изменение на плана на Национален парк „Пирин”, проблемът с този на Природен парк „Витоша” остава.

Действащият план противоречи на два закона

В точка 144 в плана на ПП „Витоша” е записано, че не се допуска промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд и строителство в тях, с изключение на прокарване на проводи и съоръжения, свързани с техническа инфраструктура. Тоест не може да се строят нови лифтове.

Затова в проекта за ски зона „Алеко” инвеститорът е поискал цялостна модернизация на съществуващите въжени линии. Предвидено е Драгалевският и Симеоновският лифт да бъдат подменени с 8-местни кабинки. Капацитетът на седалковите съоръжения ще бъде увеличен. Според проекта трасето на Княжевския кабинков лифт ще се удължи и той ще стига до Златните мостове и „Офелиите” и там може да се мисли за 10-местна кабина.

Парадоксът е, че забраната в точка 144 от плана влиза в противоречие със Закона за горите (ЗГ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Според промените от 2012 година в ЗГ, за подмяната на съществуващите лифтове предварително трябва да се промени статута на територията под самите тях, която в момента се води горска, дори и там където са поляни, обезлесени от корояд и няма гора. Същевременно планът забранява изключването на всякаква земя от горския фонд на територията на природния парк. Тоест, планът забранява това, което законът изисква.

Противоречието със ЗУТ е, че за да се подмени стар лифт с нов по същото трасе, трябва да се сменят фундаментите (така наречените стъпки – б.а.). и стълбовете. Тази подмяна според ЗУТ е строителство. А планът за управление забранява новото строителство и се получава омагьосан кръг - единият документ допуска, а другият забранява.

Върховният съд: Няма законови пречки за модернизацията

Спазвайки законите, през 2009 година Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) в София приема доклада за екологична оценка на изработения устройствен план за модернизация на ски зона „Алеко”. Но тогава се намесват няколкото организации от коалицията „За да остане природа в България” и Тома Белев. По това време Белев е и директор на ПП „Витоша”. Жалби срещу решението на РИОСВ-София са подадени в МОСВ от Белев, в качеството му на директор на парка и българския клон на швейцарската офшорка WWF, чийто шеф е Веселина Кавръкова, с която Белев живее семейно. Министърът на екологията през онзи период – Нона Караджова, уважава претенциите на жалбоподателите.

„Витоша ски” отнася въпроса до Върховния административен съд. Магистратите постановяват, че няма причина МОСВ да вземе такова решение. Въпреки това МОСВ отново отхвърля положителната екооценка и така до днес проектът е замразен.

Ситуацията в момента

От това решение на МОСВ, взето след поредния натиск на зелени, страдат софиянци и гостите на столицата. Лифтовете по склоновете на Витоша са остарели, но не могат да бъдат подменени, а ски зона „Алеко” няма как да бъде модернизирана. Планът за управление е рестриктивен и не позволява такива действия.

А от противоречието на плана с два закона се възползва групата на Белев. Тя продължава да разпространява манипулацията, че цялата Витоша ще бъде застроена, ако се модернизира ски зоната. Но истината е, че ще се подменят лифтовете, като за целта трябва да се направят нови фундаменти (стъпки), които „еколозите” наричат строежи. Те не казват нищо за намерението на инвеститора пилоните на новите лифтове по съществуващите просеки да се слагат с хеликоптери, за да не се уврежда природата.

По този начин Белевите хора продължават да спират развитието на зимния туризъм в България – нещо, което правят от години, базирайки се на текстовете от рестриктивните планове за управление на националните и природни паркове, които в по-голямата си част са писани именно от „експерти” на „За да остане природа в България”.

В същото време новият план за управление на ПП „Витоша” още не може да влезе в сила, отново заради действията на „еколозите”. Те изпратиха стотици становища срещу плана. Огромна част от тези становища са абсолютен копи пейст, но според изискванията те трябва да се обработят. Така работата на експертите от фирмата-изпълнител бе забавена за голям период от време.

 

Какво предлага „Витоша ски“

Ще се подменят с нови всички съществуващи лифтове с обща дължина 21 104 метра. Нов ще бъде лифтовият участък над Голи връх, с дължина 2.6 км. (виж картите)

Нови съоръжения по съществуващите трасета

• Лифт „Симеоново-Лале“, 8-местна кабина с капацитет 3000 души на час.

• Лифт „Драгалевци-Фънпарк, спира зад „Щастливеца“ - 8-местна кабина с капацитет 3000 души на час.

• Лифт „Простор-плац „Стената“ - 4-седалков за 2000 души на час.

• Лифт „Лале-Учебен плац“ - 4-седалков с шлем за 2000 души на час.

• Лифт „Лале 1“ - 6-седалков за 3000 души на час.

• Лифт „Лале 2“ - 6-седалков за 3000 души на час.

• Лифт „Боби -учебен плац „Алеко“ - „Зелена писта“ - 4-седалков за 1200 души на час.

• Лифт „Алеко-Малък Резен“ - 6-седалков за 3000 души на час.

• Лифт „Лале 4“ - 4-седалков за 2000 души на час.

•Съществуващият „Романски лифт“ е разделен на две части – ниска и висока, както е описано по-горе. Причината е в силните ветрове на връх Малък резен.

• Ще се обособят 19.5 км нови и стари писти. Ски трасетата преминават през вече обезлесени терени, тежко пострадали през последните години от природни бедствия и болести по горите (корояд).

• Очаква се да бъдат отстранени 1200 дървета (около 1500 кубика), като ще има компенсаторни мерки – за всяко едно ще бъдат засадени нови пет. 1500 кубика е повече от три пъти по-малко от годишната санитарна сеч в ПП „Витоша“, която е 7000 кубика.

Коментари

Задължително поле