Без плащане за прогнозни количества при липсващо или влошено парно

Клиентите на "Топлофикация София" за топлорайон "София Изток", където авария спря парното с дни, да не плащат прогнозни количества топлоенергия във февруарските си сметки, когато са имали липсващо или влошено топлоподаване до 48 часа, предложиха от дружеството по време на заседание на общинската комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

"Топлофикация София" предложи още за неговите клиенти с прекъснато или влошено топлоподаване за над 48 ч. също да не се начисляват в сметките прогнозни количества енергия за целия период, в който е липсвало качествено топлоподаване.

За засегнатите клиенти с над 48 ч. прекъсване ще се изплаща допълнително обезщетение за периода след 48-ия час, предложи шефът на дружеството Георги Беловски. Тези неустойки няма да се плащат в парични суми а ще се получават под формата на намаляване на сметките на клиентите за февруари, които ще излязат на 15 март.

През периода на аварията клиентите са получавали за кратки периоди некачествена енергия, която също няма да се плаща от тях. Тази енергия ще бъде посочена със знак минус в информационната част на фактурата за февруари, така че клиентите да я видят достатъчно ясно.

"Топлофикация София" предвижда общата стойност на обезщетението за клиентите, засегнати от производствената авария в топлорайон "София Изток" да е 2 368 505 лв., като енергията за строрниране поради влошено качество е 14 748 МВтч. и ще струва 951 568 лв.

Директорът на "Топлофикация София" посочи, че няма да бъде необходимо гражданите да подават жалби или молби, за да получат обезщетение или приспадане от сметките. "Изчисленията вече са направени и ние знаем в кои абонатни станции е нямало топлоподаване за повече от 48 часа и в кои то е било за по-малък период", каза Беловски. Това породи въпроси от общинските съветници, сред които дали се предвижда някаква процедура, в случай че граждани решат да оспорят отчитанията на "Топлофикация София". "Надяваме се този път волът да не роди", отговори Беловски, като допълни, че по негово мнение предложението ще бъде коректно за всички абонати. Той посочи и че "на българина и 1000 лева да му дадем, ще иска 1200".

Беловски даде пример с конкретна сметка на клиент, който е бил 5 дни на студено и по прогноза дължи сметка от 182 лв. за месеца. Във фактурата през март отчетния период се намалява с 5 дни и сметката става за 23 дни. Клиентът ще бъде обезщетен за 3 дни с около 22 лв., които ще бъдат приспаднати от сметката. Така че ще в края на месеца трябва да плати 160 лв.

29% от общо 17 400 абонатни станции работещи в столицата са били с нарушено топлоподаване в периода на аварията в топлорайон "София Изток", която остави без отопление и топла вода кварталите "Младост -1"1А,2,3,4, жк. "Мусагеница",жк. "Дървеница", жк. "Студентски град", кв." Витоша","Гео Милев","Слатина","Ситняково",част ор ж.к. "Дружба -1" в района на ул. "Искърако шосе", бул. "Цветан ЛАзаров" и бул "Брюксел" и блокове 417, 418, 419 в ж.к. "Дружба- 2", кв. "Редута", кв. "Иван Асен 2", ж.к. "Яворов" , кя. "Подуене център", ж.к. "Лозенец", ж.к. "Дианабад", ж.к. "Изток", ж.к. "Изгрев".

5051 абонатни станции в посочените квартали бяха засегнати от аварията, като 78% от тях са били с нарушено топлоподаване за повече от нормативно определения срок, сочи докладът на дружеството. 1150 станции са били без топлоподаване или с нарушени параметри на доставяната топлинна енергия до 48 ч. , 429 абонатни станции - 3 дни, 11- 4 дни, 3 361 - 5 дни. В 100 абонатни станции не е доставяна топлинна енергия или тя е била с влошено качество за повече от 5 дни.

Общо 104 224 клиенти са били с прекъснато топлоподаване за  над 48 ч.   55 015 клиенти на топлодикационен район "София         Изток ", които живеят в ж.к. "Дружба 2" и "Дружба 1" не са били засегнати изобщо от аварията.

За засегнатите от други аварии абонати от кв. "Надежда" и кв. "Люлин" ще се птилагат общите условия, които не предвиждат обезщетение на клиентите при отстраняване на пробива и възстановяване на топлоподаването в срок от 48 ч.

 

Коментари

Задължително поле