Бизнесът смята да намали инвестициите си с 15%

Бизнесът не само намали инвестициите си през миналата година, а смята да ги ограничи още повече през настоящата. Това показва бизнес анкета на Националния статистически институт, направена през месец март.

Направените разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2020 г. са с 8,7% по-малко спрямо 2019 г., показва анкетата на НСИ.

Плановете на промишлените предприятия през 2021 г. са за свиване на инвестициите с 15,5% в сравнение с направените през миналата година, показват резултатите от проведената анкета за инвестиционната активност. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 85,2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми със 17,5% спрямо 2020 г.

По основни производствени групи най-голям дял в инвестициите през 2021 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (38,2%), при което се предвижда понижение от 13,8% в сравнение с миналата година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с дял от 31,1%), при които се очаква увеличение с 4,7% спрямо 2020 г. Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с дял от 15,8%, а предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30,8% в сравнение с миналата година.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес