Бизнесът смята да свие инвестициите си с 15%

Направените разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2020 г. са с 8,7% по-малко спрямо 2019 г.

През 2020 г. спадът на вложенията е с 8,7%

17,5% понижение в частния сектор

Бизнесът не само намали инвестициите си през миналата година, а смята да ги ограничи още повече през настоящата. Това показва бизнес анкета на НСИ. Направените разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2020 г. са с 8,7% по-малко спрямо 2019 г., показва анкетата.

Плановете на промишлените предприятия за 2021 г. са за свиване на инвестициите с още 15,5%. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни активи през тази година делът на частния сектор е 85,2%, а мениджърите в частните фирми предвиждат намаление на инвестиционните си програми със 17,5% спрямо 2020 г.

По основни производствени групи най-голям дял в инвестициите през 2021 г. се очаква да има производството на стоки за междинно потребление (38,2%), при което се предвижда понижение от 13,8% в сравнение с миналата година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с дял от 31,1%), при които се очаква увеличение с 4,7% спрямо 2020 г. Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с дял от 15,8%, а предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестициите с 30,8%.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика