Бизнес климатът най-добър от три месеца

Най-оптимистични са очакванията на предприемачите в строителството, където показателят “бизнес климат” се покачва с 2,6 пункта.

Най-оптимистични са очакванията в строителството

Общият показател на бизнес климата през декември в България се повишава с 0,9 пункта спрямо ноември, което се дължи на подобрената конюнктура в промишлеността, строителството и сектора на услугите, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Предприемачите в страната оценяват стопанската конюнктура през този месец като благоприятна. Това е най-високото ниво на бизнес климата от септември насам.

Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” нараства с 0,7 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на фирмите.

Най-оптимистични са очакванията на предприемачите в строителството, където показателят се покачва с 2,6 пункта. По тяхно мнение получените нови поръчки през последния месец се запазват, но прогнозите за дейността през следващите три месеца се влошават.

В услугите показателят запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в услугите нараства с 0,9 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Коментари

Задължително поле