Близо 1 млн. лв приходи от ловен туризъм в Североизтока

Ëîâöè îò ÷óæáèíà ïðîÿâÿâàò èíòåðåñ äà ëîâóâàò ó íàñ

847 авджии са упражнявали хобито си през миналата година на териториятана Североизточното държавно предприятие, а постъпленията от организиран ловен туризъм са близо 1 млн.лв. Приходите са от шестте държавни ловни стопанства на територията на СИДП - "Паламара", "Черни лом", "Шерба", "Балчик", "Тервел" и "Велики Преслав". От всички ловци, платили за трофеи, 161 са били чужденци.

Ловци от Германия, Австрия и Белгия традиционно проявяват интерес към ловните стопанства в България. На изложенията в австрийския град Залцбург и немския Дортмунд, в които през февруари участваха специалисти от Североизточното държавно предприятие, желание да ловуват са заявили и авджии от Дания, Словения, Хърватска и Полша. „През последните няколко години интерес към нашите стопанства проявяват и ловци от Русия, като по време на изложението в Москва, което се проведе в края на миналата година, получихме заявки за участие от сериозни участници, които очакваме да се включат в организирания ловен туризъм през тази година“, каза експертът по ловностопанска дейност от СИДП Тервел Стефанов. Първите чужденци се очаква да пристигнат в България през месец май, когато започва ловът на сръндаци.

Коментари

Задължително поле