Близо 15% от хотелите останаха затворени

Българите похарчиха 21% повече в родните курорти

Хиляди българи почиваха през лятото на родното море вместо в чужбина. Това обаче не можа да компенсира намалението на чужденците в курортите. Приходите на хотелите от нощувки през август са 198,7 млн. лв., което е с 47,4% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 г., обявиха от НСИ. Регистриран е срив на приходите от чужденци - с 65,2%, докато българите са похарчили за нощувки в страната с 21,2% повече от август миналата година.

Броят на гостите в местата за настаняване през август намалява с 35,5% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 947,4 хил. Гостите от чужбина намаляват с 65,1%, докато българите нарастват с 11,7%. През август в хотелите и другите места за настаняване са отседнали 633 хил. българи и са останали средно по 3,2 нощувки. Чужденците в хотелите са били 314,4 хил. и са останали средно по 4,8 нощувки, като 74,5% от тях са били в хотели с 4 и 5 звезди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август, е 3,545 млн., което е спад с 44,7% на годишна база. Най-голямо намаление на нощувките (с 52,9%) има в местата за настаняване с 3 звезди. През август в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74,5% от общия брой нощувки на чужденци и 39,4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18% от нощувките на чужденци и 26,6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,5% и 34%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август е 44,6%, като намалява с близо 20 процентни пункта на годишна база. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 55,3%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 41,1%, и с 1 и 2 звезди - 32,6%. 

През август са функционирали 2896 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 115,8 хил., а на леглата - 258,2 хил. В сравнение с август 2019 г. броят на работещите местата за настаняване намалява с 14,6%, а на леглата в тях - с 20,7%.

Приходите от нощувки през август 2020 г. достигат 198.7 млн. лв., или с 47.4% по-малко в
сравнение с август 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани - с 65.2%, докато от български граждани има увеличение - с 21.2%.

 

Коментари

Задължително поле