Близо 67% от домакинствата в Търновско имат интернет

Това нарежда областта на 20-то място в страната

Общо 66.6% от домакинства във Великотърновска област имат интернет в домовете си, което е с 0.2 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда региона на 20-то място в страната по този показател, докато през 2017 г. е била на 12-то място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България, 33.4% от домакинствата в областта все още нямат достъп до интернет.

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата, съобщават от Отдел Статистически изследвания – Велико Търново.

Данните сочат, че 63.6% от населението на възраст 16 - 74 години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените.

Значителни са различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 91.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 40.4% от жителите на региона с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

Едва 12.2% от жителите на Великотърновска област през тази година са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление, като спрямо предходната година относителният им дял намалява с 10.4 пункта.

Коментари

Задължително поле