БНБ с мерки срещу бързия ръст на кредитите

Банките ще заделят повече резерви

БНБ предприе още една стъпка за охлаждане на бързия ръст на кредитирането в страната. Управителният съвет на БНБ повиши нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към отпусканите кредити в страната на 1,5% за първото тримесечие на 2021 г. Това означава, че банките ще заделят повече резерви за всеки отпуснат кредит. В момента буферът е 0,5%, а от 1 април 2020 г. ще нарасне на 1%.

Продължителното запазване на ниски лихвени проценти би могло да доведе до значително увеличение на задлъжнялостта, което да направи качеството на активите, доходността и капиталовата позиция на банковия сектор по-чувствителни в случаи на евентуални неблагоприятни изменения в икономическата среда, мотивират решението си от БНБ.

Увеличаването на нивото на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковия сектор към такива развития.

Най-голям ръст има при жилищните кредити. Те се увеличават с 14,1% за година, сочат последните официални данни на БНБ към края на октомври. Потребителските заеми нарастват с 10,8%.

Коментари

Задължително поле