Богатството ни нарасна 10 пъти

Разполагаме с 7680 евро на човек

Богатството на българите нарасна 10 пъти за периода от 2000 до 2017 г. Общите финансови активи в България са се увеличили от 7 млрд. на 69 млрд. евро като тук влизат депозити, ценни книжа, застраховки и пенсии по частни партиди. Това пише в последното издание на Allianz Global Wealth Report. Финансовите активи на глава от населението в България нарастват 11 пъти за 17 години и от 880 евро достигат 9760 евро. Като се извадят задълженията на хората, се оказва че нетните финансови активи на човек са 7680 евро, което ни нарежда на 38-мо място от 53 държави в света. След нас са Русия, Румъния, Украйна и Сърбия, където тази сума е съответно 4590 евро, 4520 евро, 2040 евро и 880 евро.

На първо място в класацията по размер на нетните финансови активи на глава от населението е Швейцария със средна сума от 173 990 евро, следвана от САЩ и Швеция. По този показател страни като Холандия и Белгия са доста по-напред в класацията от Германия, която остава чак на 18-та позиция.

“Има тясна връзка между финансовите активи и доходите. Често хората с по-нисък доход нямат никакви финансови активи или те са много малки като стойност. Само когато хората са в групите на средните и високите доходи имат такива активи”, пише в анализа.

Коментари

Задължително поле