Борисов пред НС: По време на председателството показахме, че България може да работи убедително

Снимки: Пламен Стоименов

Българското председателство приключи и резултатите показват нашата отговорност, професионализъм и способността ни да работим за европейската кауза. Мотото на Европейския парламент стана слоган на целия Европейски съюз  - „Съединението прави силата“ е смисълът на европейската кауза. Това каза премиерът Бойко Борисов по време на отчета пред Народното събрание за миналото шестмесечно европредседателство на България.

„Това беше първото председателство на нашата страна и изпитание за европейската ни идентичност. Показахме, че България може да работи убедително“, каза Борисов.

„Искам да благодаря на всички министри и експерти от администрацията в София, както и на тези, които работиха в Брюксел“, каза Борисов и подчерта, че те са били изцяло ангажирани със заложените политики и законодателните досиета. „Започнахме със 105 отворени законодателни досиета и то преждевременно, защото преди нас трябваше да е Великобритания. Равносметката - 46 постигнати споразумения“, каза премиерът и поясни, че 39 законодателни досиета са придвижени напред. Борисов изброи, че по време на председателството ни страната е постигнала 58 заключени на Съвета, 1 заключение на председателството и 17 доклада за напредъка.

Българското председателство осигури плавен старт за преговорите за следващата многогодишна финансова рамка, каза още Борисов.

Работата по задълбочаване на икономическия и паричен съюз бе сред основните ни приоритети“, посочи той. „Бяха преодолени различия между страните членки и бе постигнат дългоочаквания общ подход по Банковия пакет“, коментира Бойко Борисов. „Работихме за прекратяване на дискриминационните практики спрямо потребители, които разделят Изтока и Запада в ЕС“, заяви премиерът. „Ключово постижение бе приключването на работата по предложението за командироването на работниците“, обяви Борисов. „Успяхме да постигнем споразумение по три регламента, свързани с полицейското и съдебното сътрудничество“, обясни той. „Председателството ни надхвърли заложената цел по киберсигурността“, каза още премиерът.

Обединихме европейските партньори за продължаване на диалога с Турция и намалихме напрежението, което е ключово за общата ни сигурност, каза Борисов.

Премиерът обърна внимание и на темата за миграцията и охраната на външните граници. „На базата на опита ни успяхме да обединим нашите европейски партньори за продължаване на диалога с Турция“, обясни Борисов. Той визира срещата във Варна между ЕС и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. „Европейският съвет потвърди, че Турция остава ключов партньор“, каза министър-председателят. По думите му това е резултат, който е намалил напрежението между партньорите и се явява ключов за общата европейска сигурност. Премиерът допълни, че като знак на Председателството ни е била европейската перспектива на Западните Балкани.

Постигнатите резултати по време на Председателството не са политически ПР, а политическа реалност за развитие на региона и на Европа, допълни Бойко Борисов. „Работата ни не приключва сега- продължава по време на Австрийското председателство“, посочи той. „Приветстваме приоритетите на Австрийското председателство, защото само заедно можем да постигнем напредък“, заяви Бойко Борисов. „Благодаря на парламента за добрата работа и сътрудничеството“, се обърна той към депутатите. „Да не изпускаме историческия шанс да наградим европейското доверие към България“, призова премиерът.

Публикуваме целия текст от отчета на министър-председателя Бойко Борисов:

Българското председателство на Съвета на ЕС приключи. Резултатите, които постигнахме показват нашата отговорност и професионализъм, нашата ангажираност с европейската кауза и способността ни да работим за нея.

Мотото на Българския парламент, стана слоган на целия ЕС в изминалите шест месеца. „Съединението прави силата“ е смисълът на европейската кауза и макар, че идва от историята ни, трябва да остане като основния принцип на българската политика и в бъдеще.

Това беше първото Председателство за нашата страна след приемането ни в ЕС. То беше изпитание за европейската ни идентичност. Но ние показахме, че България може да работи убедително като европейска държава, да разбира същността на европейските приоритети и да прояви умението да работи пълноценно за тяхното постигане.

За това искам да благодаря на всички министри и експерти от администрацията в София, както и на тези, които работиха в Брюксел. Всички те бяха изцяло ангажирани и отдадени на отговорната мисия в работните групи и формати, в организирането на събитията, така както и в реализирането на заложените политики и законодателните досиета.

Нека припомня фактите: Започнахме със 105 отворени законодателни досиета на 1 януари тази година. В впоследствие Европейската комисия представи още 30 нови предложения, по които ние работихме.

Равносметката е:

46 постигнати споразумения с Европейския парламент;

39 законодателни досиета, по които сме обединили позициите на всички 28 държави членки в Съвета, за да може да започнат преговори с Европейския парламент;

58 Заключения на Съвета;

1 Заключение на Председателството;

6 Препоръки на Съвета;

17 Доклада за напредъка, от които 5 Доклада на Председателството.

Ще се спра само на някои от ключовите постижения, защото 10 минути не стигат за подробно изложение на всичко, което беше свършено за 6 –те месеца.

Българското председателство осигури плавен и навременен старт на преговорния процес по следващата Многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г. Ние организирахме задълбочен обмен на мнения между държавите членки и всички заинтересовани страни преди публикуването на законодателното предложение на Комисията.

В резултат, водейки се и от Вашето решение от 1 декември миналата година в новия бюджет бе гарантирано запазване на успешните политики на Съюза като Кохезионната, и Общата селскостопанска политика. Заедно с това вече има и нови предложения за отделни бюджети за цифровизация и отбрана, които ще водят до икономически растеж и създаване на качествени работни места.

Веднага след представянето на предложенията на Европейската комисия на 2 май с цел да постигнем максимален напредък, започнахме обсъждането по-същество в работните групи,

Работата по инициативите за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз бе сред основните приоритети на Българското председателство. В резултат на целенасочените усилия и на база на разработен компромис от Председателството, бяха преодолени различията между държавите членки и бе постигнат дългоочакваният „общ подход“ по Банковия пакет от законодателни предложения, който представлява ключова стъпка към завършването на Банковия съюз.

Българското председателство постави силен акцент върху прехода към кръгова икономика и еко-иновациите, насочени към ефективното използване на ресурсите и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на гражданите.

Поставянето на проблемите, свързани с качеството на атмосферния въздух, за обсъждане на най-високо ниво беше признато и оценено високо не само от институциите, но и от всички държави членки.

Показателно e, че миналата седмица в Европейския парламент получихме поздравления и добра оценка от лидерката на Зелените – Ска Келер , както за постиженията ни в сферата на околната среда, така и за Западните Балкани.

Поставихме младите хора в центъра на дебата за бъдещето на Европа. Постигнахме удвояване на бюджета за новата Програма „Еразъм+“ – 30 млрд. евро от 2020 г. за образование и младежи.

Приехме първата Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Чрез нея ще можем по-ефективно да използваме средствата на данъкоплатците, насърчавайки иновациите и технологичното развитие и гарантирайки ключова промяна в европейската отбранителна индустрия, включително и за малките и средни предприятия.

Изграждането на Енергийния съюз е изключителен шанс както да направим икономиката на ЕС по-конкурентоспособна и иновативна, така и да изпълним амбициозните си цели за борба с промените на климата.

Постигнахме решителен напредък като успешно приключихме преговорите между Съвета и Европейския парламент по 3-те ключови досиета: енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и управление на Енергийния съюз.

Работихме и по Дунавската стратегия. Тя бе обсъждана на седем събития и вече има приета пътна карта. Задействана е процедура за избор на обща структура, която да управлява Дунавската стратегия.

В изпълнение на поставената политическа цел за насърчаване на конкурентоспособността Българското председателство положи максимални усилия.

Давам пример с работата по предложението за Регламент относно взаимното признаване на стоки, което ще окаже въздействие за цялостното подобряване на функционирането на единния пазар на ЕС. То ще гарантира, че една стока, която се появи на пазара, например в България, ще може да се продава и в другите държави членки.

Работихме за намиране на решения, чрез които да се прекратят дискриминационните практики спрямо потребителите, които разделят Изтока и Запада в ЕС.

Поставихме проблема на масата чрез Форум на високо ниво в София за двойния стандарт при храните и обсъдихме мерки как нито един европейски гражданин да не бъде третиран като второ качество потребител, защото всички сме равноправни и достойни европейци.

Българското председателство постави акцент върху Цифровия единен пазар като източник на растеж и конкурентоспособност, както е посочено и в Решението на Народното събрание.

Постигнахме политическо споразумение по предложението за Директива за упълномощаване на органите по конкуренция на държавите членки да бъдат по-ефективни правоприлагащи органи и да гарантират правилното функциониране на вътрешния пазар.

Успешно бяха приключени ключови етапи от обсъжданията и преговорите по приоритетни законодателни предложения, свързани с Ревизията на Директивата за аудиовизуални медийни услуги и Европейската реформа в областта на авторското право.

Постигнатото споразумение ще осигури на гражданите повече достъп до аудиовизуално и медийно съдържание и едновременно с това – предпазване на децата и гражданите от вредно съдържание.

В резултат от модернизираните справедливи правила за създатели, правоносители и потребители в цифровата епоха, ще се насърчи създаването и разпространението на качествено културно и творческо производство.

В София бе приет и План за действие за дигиталното образование и уменията, които е насочен към адаптиране на училището и уменията към новите технологии, както и насърчаване на предприемаческите умения.

На колегите от БСП, които със сигурност се интересуват от социалната тема, мога да кажа следното :

Постигнахме напредък в ключови приоритетни области в рамките на Европейския стълб на социалните права – за равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване.

Ключово постижение за Председателството бе приключването на работата по предложението за Директива за командироването на работници в сферата на услугите.

С приемането на промените се осигуряват справедливи условия на труд за командированите работници и справедлива конкуренция между предприятията, които командироват работници, и местните предприятия.

Постигнатият „общ подход“ по Регламентите за координация на системите за социална сигурност ще продължи процеса на модернизиране на законодателството в тази област. Той ще се отнася до достъпа на икономически неактивните граждани до социално осигурителни обезщетения, обезщетенията за дългосрочни грижи, за безработица и семейни обезщетения, приложимо законодателство за командировани и изпратени работници и лица, работещи в една или повече държави членки.

Постигнахме обща позиция на 28-те държави членки по директивата за равновесие между професионалния и личния живот. Тук се включват отпуските и гъвкавите схеми на работа, както и увеличаване на възможностите за използването на отпуските по семейни причини от мъжете, за да се подпомогне участието на жените на пазара на труда.

Работихме за подобряване на условията на труд за всички работници, като постигнахме „общ подход“ по Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд.

Друг ключов приоритет за нас беше и остава сигурността и охраната на външните граници на ЕС. Успяхме да постигнем споразумение с Европейския парламент по три регламента, свързани с полицейското и съдебното сътрудничество, граничните проверки и връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Те ще доведат до укрепване на Шенгенската информационна система и повишаване оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС.

Председателството надхвърли заложената цел по Акта за кибер - сигурността, постигайки „общ подход“ по предложението за Регламент, който ще допринесе гражданите и бизнесът да се чувстват по-сигурни и защитени и в интернет пространството.

По реформата на Дъблин инвестирахме много усилия. Като начало сменихме подхода на работа и започнахме почти отначало. Постигнахме съгласие между Държавите - членки на работно ниво по основните проблемни теми.

Нашият проект беше предложение за цялостен механизъм за действие при различни нива на интензивност на миграционния натиск към Европа. Напреднахме много, но времето не достигна за да постигнем консенсус между всички държави. Но свършеното беше оценено по заслуги и в заключенията на последния Съвет се посочва, че българското предложение трябва да се използва като основа в процеса за търсене на консенсусно решение. В края на нашето Председателство можем да покажем, че 4 от 6 отворени досиета вече са на финалната права.

Темата за миграцията и охраната на външните граници на ЕС остава трудна и все още е във фокуса на политическите дебати в ЕС. На базата на опита ни в отношенията с Турция и другите ни съседни държави успяхме да обединим нашите европейски партньори за продължаване на диалога с Турция.

Знакова беше срещата във Варна, на която бе възстановен диалогът между институциите на ЕС и Турция и беше препотвърден ангажиментът за предоставянето на допълнителни 3 млрд. евро за Механизма на ЕС за бежанците в Турция.

Европейският съвет потвърди, че Турция остава ключов партньор на Съюза и ще продължи сътрудничеството в сфери като миграцията и борбата с тероризма, енергетика, транспорт, икономика и търговия. Това е резултат, който намали напрежението в отношенията между партньорите и се явява ключов за общата европейска сигурност

Като знаково постижение на нашето председателство мога да определя поставянето във фокуса на усилията ни европейската перспектива и свързаността на страните от Западните балкани. Тази тема веднага бе припозната като обща европейска отговорност и усилията ни бяха подкрепяни от всички.

Ние като Председателство разширихме и изведохме извън деликатния политически контекст на разширяването темата за Западните Балкани. Нашата визия е, бе само интегрирането на държавите от чрез по-добра инфраструктурна, енергийна и дигитална свързаност може да гарантира тяхната готовност да бъдат приети в европейското семейство. И работихме в тази посока – проекти, финансиране, съгласуваност между държавите и партньорите – банки. Днес имаме план, в който са разписани стъпките за реализирането на проектите.

На срещата в София през май се договорихме да бъдат осигурени допълнителни средства за свързаност - 11 транспортни проекта, за цифрова програма на Балканите, за Енергийна свързаност, за младежите чрез Еразъм+, като веднага бяха подписани и първите споразумения.

Успоредно с това ние показахме както на европейските ни партньори, така и на нашите приятели от Западните балкани, че решаването на натрупаните проблеми и противоречия трябва да се постига чрез диалог и при намиране на приемливи компромиси. Дадохме пример с подписването на Споразумението между България и Република Македония преди година. Днес имаме резултат от преговорите между Гърция и Република Македония , а от вчера и официална покана от НАТО към Р Македония за присъединяването към Пакта.

Друга голяма стъпка беше в края на юни когато Съветът взе решение кога да започнат преговори за присъединяване с Република Македония и Албания

Всички тези резултати не са част от ПР кампания. Те са политическа реалност, която променя политическото развитие на региона и Европа.

България успя с волята и убедеността, изразявани от всички министри и експерти на различни нива да си партнира с държавите от Западните Балкани, да ги интегрира в дискусиите и да предлага решения. Този стил на работа бе оценен и признат като работещ политически модел и от останалите държави.

Признание за нашите усилия бе и поканата за участие на Срещата на върха на Берлинския процес в Лондон. Ние не сме член на тази инициатива, но бяхме там заради постигнатото от нас по европейската перспектива на Западните Балкани в рамките на Председателството ни.

Има още много неща, които направихме като Председателство, но ще спра до тук. На ваше разположение е пълният Доклад и вие ще можете да се запознаете с него.

Нашата работа не приключва сега . Тя продължава и по време на Австрийското председателство, което има три основни приоритета в своята програма. По същество те са продължение на приоритетите на Българското председателство.

Ние ги приветстваме, защото така можем заедно да постигнем приемственост и устойчиви резултати. Това са :

Сигурност и борба срещу незаконната миграция;

Осигуряване на просперитет и конкурентоспособност чрез цифровизация

Стабилност в съседните райони на Европа – европейска перспектива за Западните Балкани/Югоизточна Европа.

Надяваме се в рамките на следващите 6 месеца да доведем до успешни резултати тези досиета, по които вече отбелязахме значим напредък.

Използвам възможността, да благодаря на българския Парламент за добрата работа и сътрудничество по време на Българското председателство.

И шестте събития от парламентарното измерение допринесоха за напредъка по заложените в програмата приоритети.

В заключение искам да кажа, че резултатите от Председателството показаха, че ние българите можем да работим заедно и да успяваме като отбор . Сега вече знаем, че имаме авторитет и добър подход да събираме на една маса различни лидери и държави, за които съвместното присъствие преди това е било невъзможно. И да постигаме съгласие по болни теми, които ни разделяха и спираха успешното ни развитие.

Убеден съм, че постигнатото от нашето правителство ще остане като добро наследство за всички следващи правителства и ще е от полза за българските граждани.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Обръщам се към вас с призив да не изпускаме историческия шанс, който имахме да се докажем и утвърдим изграденото доверие към България във всичките ни европейски партньори, съседните ни държави и техните граждани.

Коментари

Задължително поле