БПЦ в Брюксел за Конвенцията

Църквата ни е против насилието над жени

Делегация на БПЦ взе участие в конференция на тема "Прекратяване на насилието срещу жените - равносметка и следващи стъпки", която се проведе на 4 декември в Брюксел, по инициатива на ЕК и под председателството на комисаря по правосъдие, права на потребителите и равенство на половете г-жа Вера Юрова.

Основна тема на форума беше превенция и борба с насилието срещу жени и момичета.

Европейските структури заявиха, че се нуждаят от интелигентно законодателство, което да урежда взаимоотношенията, наказанията и превенцията на насилието, като визираха Истанбулската конвенция (ИК) и нейната ратификация от страните членки на ЕС. Отвъд емоционалното говорене, трябва да се подчертае, че не всички членки на Съвета на Европа са ратифицирали ИК. Доц. д-р Мария Кьосева обясни, че Св. Синод на БПЦ-БП се обяви против въвеждането чрез ИК на понятия, несъвместими с българския обществен ред, непознати в националната ни правна система, както и срещу прокарването на идеи, несъвместими с вярата на Светата Православна църква. Очаквано, експозето на г-жа Кьосева предизвика много въпроси от участниците от различни държави. В отговорите си тя представи основни аргументи от Решението на Конституционния съд, с което ИК бе обявена като противоречаща на българската конституция. Доц. Кьосева обобщи, че с този юридически акт на КС политическият дебат в България за приключил и заяви, че във връзка с това решение следва да се има предвид чл. 4 от Договора за ЕС, според който държавите могат да се позоват на национална идентичност, включително и конституционна.

Изключително впечатление направи заключителното изказване на митрополит Даниил, който защити авторитета на БПЦ и достойнството на българската държава в отговор на редица изказвания за българската позиция по ИК. Той подчерта, че Православната църква е категорично против насилието под всякаква форма над жени и момичета, както и над всеки човек.

Еврокомисар Вера Юрова призна, че против Истанбулската конвенция са се изказали и католическата църква и много други църкви и че за в бъдеще църквите трябва да бъдат изслушани в обобществите дебати от дневния ред на европейското общество.

(със съкращения)

Коментари

Задължително поле