Браншът против промените за горивата

Министърът на икономиката внесе нов вариант

Правилата няма да важат за земеделските производители

Българската петролна и газова асоциация не подкрепя промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, предложени за обществено обсъждане от министъра на икономиката Емил Караниколов. Това заявиха пред “Труд” от асоциацията. Измененията предвиждат регистрираните земеделски производители да бъдат извадени от обхвата на закона. Отпада и изискването фермерите да водят регистри за зарежданията с гориво и да изпращат данни за националния регистър, който ще се администрира от Министерството на икономиката.

Извън обхвата на закона остава и зареждането на собствени и/или наети пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на строители, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и такива на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги съгласно сключен договор във връзка със строежа.

Ние поставихме много въпроси относно някои текстове в закона, но в новите промени не виждаме отговор на нито един от тях. По-добре е да се приеме закон от един параграф, който да казва - отменяме закона, заявиха от петролната асоциация.

Промените предвиждат още да се облекчи регистрацията на лицата, които ще търгуват с горива. За целта се въвеждане обезпечението като алтернатива на изискването за минимален капитал или активи.

Дава се възможност вътрешният обект, от който ще се извършва дейност, да не е само трайно прикрепен към недвижим имот, а и да бъде стационарен или преместваем.

Общественото обсъждане на проекта ще продължи един месец - до 26 септември тази година.

Коментари

Задължително поле