Британски фирми, предлагащи услуги, се местят в ЕС

Очакват 59% спад при износа на финансови услуги от кралството към съюза

Секторът отсъства в дискусиите

Безкрайните разговори за защитни механизми в дебата за Брекзит донякъде засенчиха факта, че икономиката на Обединеното кралство се гради върху услуги и за голяма част от износа й митническите граници всъщност не са от значение.

Темата за търговията с услуги почти отсъства от дискусиите за отношенията на Великобритания с ЕС, вероятно поради няколко взаимосвързани причини.

Първо, секторът на услугите в Обединеното кралство е сравнително резервиран относно лобирането, или най-малко не обича да го прави на публични места.

Второ, неспособността на счетоводителите да продават услугите си в континентална Европа не грабва общественото внимание така, както например закриването на завода на “Нисан” в Съндърланд.

Трето, дори за специалистите, търговията с услуги е замайващо сложна област, с четири различни типа или режима на експорт, като ангажиментите за пазарен достъп са трудни за количествено измерване и изобилстват от изключения.

Тереза Мей и лидерите на ЕС са съгласни, че по отношение на услугите трябва да има взаимна либерализация, която “да се простира отвъд” ангажиментите на двете страни като членове на Световната търговска организация и да надгражда скорошните двустранни търговски споразумения.

Проблемът с това, както уместно изтъква Сам Лоу от Центъра за европейски реформи в своя публикация е, че въпросните търговски споразумения не надхвърлят тези в рамките на Световната търговска организация.

Единният пазар с право е критикуван, не на последно място от британците, като по-несъвършен при услугите, отколкото при стоките. И все пак, той предоставя значително по-пълен пазарен достъп дори от най-сложните търговски споразумения на ЕС, като например тези с Япония или Канада.

Механизмите, необходими за широкообхватна либерализация на услугите от типа на взаимно признаване на професионалните квалификации, са ограничени.

Споразумението между ЕС и Канада включва система за улесняване признаването на квалификации, свързани с конкретни професии, като архитекти или кранисти. Но процесът е муден и изисква добра воля и усилие и от двете страни: той не може да се използва за справяне с професионални гилдии, решили да блокират влизането в чуждестранна конкуренция. А ЕС е силно резистентен към признаването на всякакъв вид регулации от трети страни, независимо дали се касае за стоки, или за услуги.

Както изтъква Лоу, най-вероятният изход от ситуацията е, че търговията с услуги между Лондон и Брюксел все повече ще се води чрез допускане на британски фирми да се установяват в ЕС, а не чрез предоставяне на услуги през граница. Това ще зачете желанието на Обединеното кралство да има собствени правила, но също ще означава и създаване работни места извън него.

Публикацията предвижда рязко намаление в износа на Обединеното кралство за ЕС, включително впечатляващите 59% спад при финансовите услуги. Цената на суверенитета понякога е значителна.

Коментари

Задължително поле