Брокерите на имоти с 23% ръст на надниците

Разходите за един час труд са нараснали най-много в сектора “Операции с недвижими имоти”.

Разходите за един час труд нараснаха с 10%

Чиновниците с най-малка индексация

Образованието и добивната промишленост са в топ три по увеличение на възнагражденията

Брокерите на имоти са получили най-голямо увеличение на надниците. Разходите на фирмите за един час труд в сектора “Операции с недвижими имоти” през второто тримесечие на годината са нараснали с 23,3% на годишна база, обявиха от НСИ.

На второ място по ръст са заплатите в образованието, където разходите за труд са се повишили с 18,5%. Това е поредната стъпка за вдигане на възнагражденията в образованието в резултат на изпълнението на поетия от правителството ангажимент за двойно увеличение на заплатите на учителите в рамките на мандата му.

Топ три се допълва от добивната промишленост, където увеличението на надниците е с 13,8% за година. Сериозно нарастват разходите за труд и в секторите “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 12,9%, както и в “Култура, спорт и развлечения” - с 12,1%.

За тези увеличения допринася вдигането на минималната заплата от началото на годината на 610 лв. Освен това в настоящата криза фирмите уволняват първо хората с най-малък опит, т. е. тези с най-ниски заплати. Така средният разход за един час труд на всеки останал на работа нараства.

Това се потвърждава от данните за сектора “Хотелиерство и ресторантьорство”. Въпреки че той е засегнат най-много от кризата, разходите за един час труд са нараснали със 7,3%. Но интересното е, че заплатите в сектора са повишени само с 3,4%, а другите разходи за труд - с 26,6%. Това се дължи на задължението да бъдат осигурявани маски и дезинфектанти.

Най-малък е ръстът на разходите за труд в сектора “Държавно управление” - само с 4,3%. През последните години вдигаха заплатите на чиновниците с по около 10%. Но сега заради кризата ситуацията е различна и ръстът на възнагражденията на чиновниците е по-малък.

Средното за страната увеличение на разходите за едни час труд е с близо 10%.

Коментари

Задължително поле