Брюксел ни отнема масовата пластмаса

Държавите в ЕС ще трябва да събират за рециклиране 90% от бутилките за еднократна употреба

Уеднаквяват етикетите

Нови правила за забрана и ограничаване на пластмасовите изделия за еднократна употреба, които са основните замърсители на световния океан, предлага Европейската комисия. Тези отпадъци представляват 70% от всички боклуци в морето. Затова Брюксел ще вземе мерки за да ограничи употребата на пластмасови предмети, ако има възможност те за бъдат заменени с по-щадящи природата на достъпна за пазара цена.

Предвижда се забрана на пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони. Пластмасови съдове за напитки за еднократна употреба ще се продават, само ако капачките им остават прикрепени към тях.

Употребата на пластмасовите стоки, които нямат евтини заместители, ще бъде ограничена с национални мерки и задължения за производителите за почистване, обясняват идеята от ЕК.

Производителите от своя страна ще трябва да повишават информираността на потребителите. На стоките ще се поставят уеднаквени етикети, на които ще бъде посочено къде трябва да се изхвърлят отпадъците, какви са вредите за околната среда и какво е съдържанието на пластмаса в дадено изделие. Тези правила ще се прилагат за дамските превръзки, мокрите кърпички и балоните.

Държавите от ЕС ще са задължени да събират за рециклиране 90% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба към 2025 г.

Производителите на риболовни уреди пък ще трябва да покриват разходите за събиране на отпадъците от стоката им и тяхната преработка.

От ЕК се надяват новите мерки да бъдат приети преди изборите за нов Европейски парламент догодина. След предприетите през 2015 г. мерки за пластмасовите торбички, 72% от европейците заявяват, че са намалили употребата им.

С новите мерки ще се избегне отделянето на 3,4 млн. тона въглероден двуокис, щети за природата за 22 млрд. евро до 2030 г. и ще се спестят около 6,5 млрд. евро на потребителите.

 

Въвеждат единна система

ЕП спира измамите с километражите

Вредите стигат до 9,6 млрд. евро

Европейският парламент въвежда общоевропейска система за защита срещу подправянето на данните за пробега на автомобилите. Идеята ще бъде предложена утре на Европейската комисия. Според доклада на евродепутатите общите икономически вреди от измамите с километражите са за 5,6 - 9,6 милиарда евро.

Делът на подправените километражи е между 5 и 12 на сто при препродаваните употребявани автомобили в една държава от ЕС и между 30 и 50 на сто при продажби през граница, сочи докладът. ЕП дава за пример Холандия и Белгия, въвели национални бази данни за пробега на автомобилите. Двете държави събират данни от показанията на километражите при всяко влизане на колата в сервиз за ремонт или технически преглед.

Подправянето е забранено в 26 държави от ЕС, но само в 10 страни съществуват възможности за проверка, а едва 6 признават промяната в тези данни за престъпление.

Коментари

Задължително поле