"Булгартрансгаз" стана акционер в проекта за терминал край Александруполис

"Булгартрансгаз" окончателно придоби 20% от гръцката компания "Газтрейд", която изгражда терминала за втечнен газ край Александруполис.

Планираният капацитет на терминала за регазификация и подаване към газопреносната мрежа на Гърция възлиза на 6,1 млрд. м³ годишно. Капацитетът за съхранение е 170 хил. м³.

Проектът допринася за реализиране на цялостната концепция за Газов хъб „Балкан“, която предвижда чрез изграждане и развитие на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на страните в Централна и Източна Европа, припомнят от „Булгартрансгаз“.

Терминалът е в синергия с други инфраструктурни проекти в региона, като интерконектора  Гърция–България (IGB) и Разширението на Подземното газово хранилище „Чирен“. Тези проекти, наред със съществуващата инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще подобрят достъпа на България и страните в региона до втечнен природен газ. Основни доставчици на LNG за терминала в Александруполис се очаква да бъдат компании от САЩ, Катар и др. По IGB и други съществуващи и бъдещи газопроводи в България и региона може бъде доставян природен газ за потребители в България, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Унгария, Молдова и Украйна. 

“Освен за диверсификация на източниците, реализацията на проекта ще насърчи конкуренцията между различните доставчици на природен газ в региона в полза на крайните потребители”, подчерта изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” ЕАД г-н Владимир Малинов. По думите му терминалът ще подобри сигурността и гъвкавостта на доставките.

По-рано този месец Комисията за защита на конкуренцията разреши на националния оператор да се включи като акционер в проекта.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции