Бъдещето на мобилните комуникации: Бързо, още по-бързо!

Тази година се очаква голям брой пускания на търговските 5G мрежи, както и постепенното навлизане на тази технология в ежедневието, но не всички мрежи са еднакви

Анализаторите прогнозират, че 2020-а ще бъде годината на активното разгръщане на 5G мрежите. Съгласно новия стандарт за мобилни комуникации скоростта на предаване на данните ще бъде увеличена няколко пъти, а забавянето на сигнала ще бъде намалено до 1 милисекунда.

Но не всички мрежи 5G ще работят еднакво. Те условно може да бъдат разделени на две категории - онези мрежи, които работят в ниските и средните честотни диапазони, и тези, които работят в милиметров обхват.

И двете категории са много по-бързи от 4G, но в същото време се различават една от друга по скоростта на предаване на данните.

Има 36 честотни диапазона

Архитектът за бизнес решения на VMware Артьом Гениев потвърди че, консорциумът 3GPP е определил 36 честотни диапазона за 5G в интервали до 1 GHz, от 1 GHz до 6 GHz и повече от 24 GHz. Това създава група честотни диапазони, които са универсални за 5G (например 3500 MHz). Важното в такова определение на спектъра е да позволи на телекомуникационните оператори да осъществят своя рифарминг (процедура за замяна на използваната радиотехника с радиочестоти, предоставени на телекомуникационния оператор) на своите настоящи мрежи 2G/3G/4G в спектъра за разгръщане на 5G мрежите.

Диапазонът до 1 GHz осигурява отлично покритие и поддръжка за масовия интернет. Спектърът в този диапазон включва както добре познатите диапазони (800/850/900 MHz), така и новите (600/700 MHz). Диапазоните, свързани със средния интервал от 1 GHz до 6 GHz, осигуряват добър баланс на покритието и капацитета на мрежата. Очаква се повечето оператори по света да разгърнат своите мрежи в разширения обхват от 3,5 GHz (3,3 GHz - 4,2 GHz). Що се отнася до спектъра в диапазон над 6 GHz, тоест в милиметовия или mmWave-диапазона, със спектър 26/28/40 GHz е ключът към осъществяването на ултрабързите връзки.

„На практика, въпреки че спектърът mmWave в крайна сметка ще се превърне в ключов за 5G, много голяма част от първоначалното внедряване на комуникационните мрежи от пето поколение ще се осъществи в обхвата от 3,5 GHz, който ще се превърне в основния за 5G диапазон за следващите години.

Малко вероятно е внедряването в диапазони над 6 GHz да стане масово поради необходимостта от значително уплътняване на радио мрежата. Диапазонът от 3,5 GHz е особено привлекателен, тъй като е в състояние да осигури покритие на ниво LTE 1800 MHz чрез използването на технологии като MIMO (метод за пространствено кодиране на сигнала) и активното управление на схемите на излъчване. Това ви позволява да използвате повторно съществуващата карта за разполагане на базовите станции и да намалите разходите на оператора при внедряването на 5G“, казва Гениев.

Ще се наложи да почакате

Въпреки че доставчиците вече пускат смартфони с поддръжка на 5G и в някои страни вече се разгръщат частни мрежи от пето поколение, анализаторите се съмняват, че 2020-а ще бъде годината на разпространение на тази технология.

„Въпреки че, през 2020 г. много телекомуникационни оператори ще преминат от експерименти към практическата модернизация на своите мрежи и въвеждането на 5G технологии, тази година едва ли ще бъде годината на масовото навлизане на 5G мрежи в абонатната база. Според прогнозата на GSMA, през 2020 г. в света ще има по-малко от 100 милиона абонати на 5G.

Границата от 1 милиард абонати на 5G мрежата ще бъде премината, според същите прогнози, до края на 2024 година. През 2025 делът на 5G връзките ще бъде около 15% от всички мобилни връзки“, обяснява Артьом Гениев.

„Очаква се промените, които ще настъпят през следващите години след прехода към 5G, да бъдат много глобални, или по-точно от областта на научната фантастика. Но вече е ясно, че 5G ще промени много индустрии през 2020 и ще се появят много нови. Внедряването на 5G ще продължи през 2020 г., а компаниите ще създадат частни мрежи за производствени мощности, за да повишат ефективността на труда на своите служители и ефективността на оборудването. Устройствата, необходими за новата технология, ще се появят достатъчно бързо, но потребителите ще могат да оценят всички предимства на комуникациите от пето поколение, само когато необходимите мрежи, телекомуникационните оператори и инфраструктура са по-широко разпространение“, заяви Александър Катаев, генерален директор на Lenovo Русия.

„Влиянието на 5G, както и на други пробивни технологии, които твърдят, че ще променят много познати процеси и услуги, ще се появяват постепенно. Въпреки това, че много експерти наричат ??2020 година за началото на внедряването, ще отнеме много време тези мрежи да станат стандарт. Знаем, че преходът към 5G изисква сериозни инвестиции, което също е ограничаващ фактор. Разбира се, през 2020 г. ще бъдат предприети нови стъпки за внедряване на 5G, но внедряването ще изисква време и ресурси“, съгласен е Николай Харитонов, ръководител на представителството на Vertiv в Русия и Беларус.

Превод за „Труд“ - Павел Павлов

Коментари

Задължително поле