Българите не подават сигнали за корупция

Медиите с най-голямо доверие

41,5 процента от българите не биха подали сигнал за корупция. Това показва изследване по поръчка на Асоциация "Прозрачност без граници".

Проучването е извършено от „Алфа рисърч“ и показва, че институциите, които са отговорни за борбата с корупцията, се ползват с ниско доверие от българите. Най-голямо е доверието в медиите, което се обяснява с влиянието им и възможността да провокират активност в институциите. 36,2 процента заявяват, че няма какво да направят в борбата срещу корупцията. Най-голям е процентът на хората, които биха подали сигнал за корупция, работещи в администрацията.

В същото време най-големият проблем според анкетираните са политическите и роднинските назначения сред чиновниците във властовия апарат на централната власт – 57,6 процента. А 54,2 процента от отговорилите посочват същия отговор за местните власти. Най-нисък процент на заинтересованите да съобщят за проява на корупция - между 4-6%, е сред безработните и хората в малките населени места. Най-висок процент на готовност да подадат сигнал за корупция се констатира в София и областните градове – между 17 и 19 процента, а най-ниска е готовността в селата - 8 процента.

За 17,6 процента от анкетираните негласуването за корумпирани политици също е опция за противопоставяне на корупцията. Почти 11 процента са обявили участие в протести, а 8,4 процента - бойкот на корупмипран бизнес. Сравнително малко от допитаните биха подали сигнал за корупция до президента - 3.6% и министър-председателя – 2,2 процента. Ниската степен на готовността на гражданите за подаване на сигнали за корупция се коренят в страха от неблагоприятни последици, недоверие в длъжностните лица и усещането, че човек е безсилен и безпомощен в борбата срещу корупцията, липсата на желание за разкарване по институциите.

Коментари

Задължително поле