Българите похарчира 18% повече за хотели през септември

Повече българи са били на хотел през септември.

Чужденците намаляха с 63%

С ограничаване на възможностите за пътуване в чужбина, българите са започнали да харчат повече пари в родните хотели. През септември приходите на хотелите в страната от нощувки на българи са нараснали с 18,2% спрямо същия месец на миналата година, обявиха от НСИ. Приходите на хотелите от нощувки на чужденци обаче са намалели с 67,5%. В резултат общите приходи на хотелите и другите места за настаняване в страната през септември намаляват с 47,1% на годишна база и достигат 88,1 млн. лв.

Броят на пренощувалите гости в местата за настаняване през септември намалява с 30% в сравнение със същия месец на миналата година и достига 593,3 хил. Регистриран е срив при чужденците - с 63,4%, докато при българите има увеличение с 11,6%. Българите, нощували в местата за настаняване през септември, са 421,5 хил. и са останали средно за 2,6 нощувки. Чужденците са 171,8 хил. и са останали средно за 4,1 нощувки, като 77,6% от тях са били в хотели с 4 и 5 звезди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември е 1,787 млн., или с 42,3% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година, като най-голям спад на нощувките (с 47,3%) има в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През септември в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78% от общия брой нощувки на чужденци и 42,4% от тези на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13,6% от нощувките на чужденци и 26,3% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8,4% и 31,3%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември е 27,3%, като намалява с 9,1 процентни пункта на годишна база. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 34,6%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 24,7%, и с 1 и 2 звезди – 19,1%.

През септември по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2589 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 102,9 хил., а на леглата – 227,2 хил. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на функциониращите места за настаняване намалява с 11,5%, а броят на леглата в тях - с 22,9%.

Коментари

Задължително поле