България е втора в ЕС по ръст на икономиката

България е на второ място сред страните от ЕС по ръст на икономиката. През четвъртото тримесечие на миналата година брутният вътрешен продукт на страната ни нараства с 2,1% спрямо предходното, обявиха от Евростат. Само една страна от ЕС има по-голям ръст на БВП и това е Румъния с 5,3%.

Средно за страните от ЕС икономиката се свива с 0,4% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо предходното. Като това се дължи на големия спад на БВП в Австрия с 4,3%, в Италия с 2%, и във Франция с 1,3%. Само в още две страни от ЕС има спад на икономиката спрямо предходното тримесечие. Това са Полша (-0,7%) и Нидерландия (-0,1%). Във всички останали страни има ръст.

БВП на страната ни през четвъртото тримесечие на 2020 г. обаче, все още е с 3,8% под нивото от същия период на предходната година. Като ние сме по-добре от средния спад на икономиката в страните от ЕС, който е с 4,8%. Но има девет страни от общността, които се представят по-добре от нас.

Най-малък спад на БВП на годишна база е отчетен в Литва (-1,3%), Латвия и Румъния (по -1,7%). От страните, за които Евростат има данни, най-голям е спадът на БВП в Испания (-9,1%), Австрия (-7,8%) и Италия (-6,6%).

Коментари

Задължително поле