България е партньор по 8 стратегически проекта

Дунав вече отряза два от понтоните край Лом и се наложи пътеките до тях да бъдат удължени, за да се обслужват акостиралите кораби.

FAIRway Дунав е проект за 24 млн.евро за подобряване на корабоплаването и навигацията по реката и плавателните й притоци.

Девет проекта по поречието на река Дунав в областта на водния транспорт, инфраструктурата, енергетиката, образованието и иновациите, на стойност над 40 млн. евро, са определени като стратегически и са подкрепени от Стратегия на ЕС за Дунавския регион. България е партньор в 8 от тях.

Най-мащабният, „FAIRway Дунав“, е за 24 млн. евро и цели подобряване на корабоплаването и навигацията по река Дунав и нейните плавателни притоци. Партньори по проекта са Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, България, чрез Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", и Румъния. Важни за подобряване свързаността и икономиките на дунавските държави са и проектите „Дунавски поток“, „Дунавски пристанищни мрежи – Дафне“, „Данте“.

Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, по-известна като Дунавската стратегия, е одобрена от ЕК през 2011 г. и обхваща 14 държави. Девет от страните са членки на Европейския съюз – Австрия, Германия, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, България и Румъния, а останалите пет – Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова и Украйна, се намират в Дунавския басейн.

България пое през октомври 2017 г. ротационното председателство на Дунавската стратегия за срок от една година. Усилията на страната ни са насочени към подобряване на координацията между държавите членки и поставяне във фокуса й на инвестициите в сферата на туризма и културно историческото наследство.

Коментари

Задължително поле