България подписа ключово споразумение за околната среда

Програмно споразумение за финансиране по програма „Околна среда и изменение на климата“ подписаха преди минути България и страните донори Исландия, Норвегия и Лихтенщай, предаде репортер на "Труд". Страната ни ще получи 30 милиона лева, като програмата е по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

"За мен е изключително удоволствие заедно да сложим началото на стартирането на първата програма, финансирана по финансовият механизъм на България за новият период 2014 до 2021 г. с програмен оператор МОСВ“, каза министърът на околната среда и водите Нено Димов на церемонията. Подписването стана по време на Неформалния съвет на екоминистрите от ЕС, който се провежда днес и утре в НДК.

„Новата програма си поставя за цел чрез предоставения ресурс от 30 млн. лв. и половина да изпълни мерки по прилагането на важни политики в областта на управлението на отпадъците и адаптацията към климатичните промени“, каза още Димов.

По думите му ще бъде направено и естествено надграждане на постигнатите резултати в областта на екосистемните услуги и управлението на морските води.

Министърът е на мнение, че финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство е затвърдил позицията си на основен финансов инструмент, подпомагащ националната политика в областта на водите. Димов благодари на страните донори- Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за приноса към България в посока реализиране на ключови проекти.

Нено Димов съобщи, че подписването на споразумението за програма „Околна среда и изменение на климата“ не е само правен акт, а е „израз на изграденото доверие между страните донори и МОСВ, на доброто сътрудничество, на високата добавена стойност, на постигнатите резултати през предходните програмни периоди“.

Според него споразумението е „гарант за желанието да продължим да работим заедно в постигането на високи екологични стандарти в грижата за околната среда.“

Димов припомни, че за периода 2007-2009 г. по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство са успешно изпълнени 9 проекта в сектор "Околна среда" на обща стойност над 8 млн. лв.

Меморандумът за разбирателство за периода 2009-2014 между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия пък е бил естествено продължение на съвместното партньорство и усилия, като е осигурен финансов ресурс в размер на 36 млн.лв. за реализацията на 38 проекта. Те са по две програми в областта на интегрираното управление на морските и вътрешните води и на биоразнообразието и екосистемите.

Изпълнението на програмите е подпомогнало МОСВ при прилагането на политиките за управление на водите и интегрираното управление на ресурсите от морските и вътрешните води, както и за подробен мониторинг на морските води.

Постигнатите резултати от част от проектите са допринесли за актуализиране на програмите от мерки, заложени в плановете за управление на речните басейни.

Министър Димов каза, че е било поставено началото на система за ранно предупреждение за риск от наводнения на някои от уязвимите общини в България. Разработена е и уникална за региона информационна система за интегрирано управление на крайбрежните зони и превенция и преудоляване на последствията от нефтени разливи.

„Националната геоинформационна система за управление на водите като един от най-важните инструменти в сектора беше изцяло актуализирана“, каза Димов. И добави, че са обучени над 600 доброволци по наблюдение на биоразнообразието и въвеждане данни в информационната система в сектора.

Министърът обясни, че е изработен и интегриран нов модел за инвазивните чужди видове и екосистемните услуги в Националната информационна система за наблюдение на биоразнообразието. Изградена е и национална методология за биофизична оценка на екосистемите у нас и съставените от тях услуги. Картирани и оценени са всички 9 типа екосистеми в България и екологичните услуги. които тя представя в съответствие със стратегията за биоразнообразие на ЕС 2020.

Създадени са и проекти за стратегически нормативни документи.

„Ефективното управление на екологичното богатство на България, което оставя страната ни на водеща позиция по отношение на водните ресурси и биоразнообразието, все повече изисква устойчиво използване на екосистемите, осигурявщо в оптимална степен сегашните и бъдещите поколения“, заяви Нено Димов.

Коментари

Задължително поле