България пред Германия по спад на икономиката

България е осма в ЕС по най-малък спад на икономиката. Като в добивната и преработваща промишленост намалението е само с 2,8%.

Най-зле са в Испания със свиване на БВП от 22%

България е на осмо място сред страните от ЕС по най-малък спад на икономиката през второто тримесечие на годината, показват данните на Евростат. От април до юни, когато в повечето страни от ЕС действаха строги мерки срещу разпространението на Covid-19, спадът на Брутния вътрешен продукт (БВП) на България е с 8,5% на годишна база.

Най-добре се представят в Ирландия, където свиването на икономиката е само с 3,7%, Литва (-4%) и Финландия (-6,3%). По-добре от нас са и в Естония (-6,5%), Швеция (-7,7%), Полша (-7,9%) и Дания (-8,2%).

От страните в ЕС най-голям е спадът на икономиката през второто тримесечие в Испания – с 22,1% на годишна база. На следващите места по срив на БВП са Франция (-18,9%) и Италия (17,7%). На четвърто място по спад на икономиката сред страните от ЕС е Португалия (-16,3%), а петото място си поделят Гърция и Малта (по -15,2%). България е по-добре и от Германия, където свиването на БВП е с 11,3%. От наблюдаваните от Евростат страни много зле се представя и Великобритания, където спадът на БВП е с 21,7%.

Свиването на икономиката у нас се дължи основно на спада в сектор „Търговия, ремонт на коли; транспорт и складиране; хотелиерство и ресторантьорство“ - със 17,7%. В сектора „Култура, спорт и развлечения“ спадът е с 4,7%. А в добивната и преработващата промишленост, доставката на ток, топлинна енергия и газ спадът е само с 2,8%.

Коментари

Задължително поле